Programma 2024

25  mei – excursie Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) HorstermeerOp de waterzuivering wordt al het afvalwater van bewoners en bedrijven schoongemaakt. Het gereinigde water gaat terug in de natuur, hetgeen de leefbaarheid bevordert van dieren en planten. In de waterzuivering Horstermeer kunnen sinds begin 2024 medicijnresten, fosfaat en stikstof uit het water worden gehaald. Tijdens de excursie komt u […]

Terugblik jaarvergadering 2024 met lezing: geschiedenis Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

De vergadering begon met een woord van welkom door voorzitter Ton Kuijs voor de ongeveer 35 bezoekers. Vervolgens vroeg spreker aandacht voor de ter vergadering uitgereikte verslagen van de secretaris, de penningmeester en de kascommissie. Na een korte bespreking/toelichting werd, met dank aan de stellers, ingestemd met de verslagen en de begroting voor 2024. Volgens […]

15 maart – Jaarvergadering met Lezing: ‘Ontstaansgeschiedenis waterschap Amstel, Gooi en Vecht”

Voor vrijdagavond 15 maart 2024, aanvang 20.00 uur, staat de jaarlijkse ledenvergadering van de Historische Kring Nederhorst den Berg op het programma.  De agenda bevat de traditionele punten, zoals de jaarverslagen, het verslag van de kascommissie, de rekening 2023, de begroting 2024, het financiële beleid en de bestuursverkiezing. De jaarverslagen worden ter vergadering uitgereikt. Het jaarverslag van de secretaris is ook […]

Terugblik op 2023 en de plannen voor 2024

Activiteiten Het achter ons liggende jaar is prima verlopen vooral door de goed bezochte lezingen, de animo voor de excursies en overige activiteiten, zoals Open Monumentendag in en rond kasteel Nederhorst, de overdracht van de adoptie van het Vliegtuig-monument, het Scholenproject, Inloop werkruimte Historische Kring, een bijenkomst voor de actieve leden, Stands: braderie Zomerspektakel en […]

28 november – Een informatieve, gezellige avond met de actievelingen 

Het bestuur van de Historische Kring had voor deze avond de meest actieve leden van de Historische Kring uitgenodigd om het afgelopen jaar te evalueren en plannen te smeden voor het komende jaar. Stilgestaan is bij de activiteiten in 2023, zoals de jaarvergadering, de excursie naar het Van Brants Rus Hofje in Amsterdam, Open Monumentendag […]

Geslaagde viering 35-jarig jubileum

De Historische Kring vierde op 28 en 29 oktober 2023, onder grote belangstelling, haar 35 jarig jubileum, met een gevarieerd programma, zoals de bekendmaking winnaars verhalenwedstrijd, een lezing door professor Herman Pleij, de onthulling van 2 gerestaureerde tegeltableaus en een expositie over het werk van de maker van de tableaus: Nenna Ubink. Terugkijkend op het […]

Zondag 1 oktober 2023 – Open Dag Sociaal Cultureel Centrum (SCC)

Die dag staat, tussen 13.00 en 17.00 uur de deur van onze werkruimte op de bovenverdieping van het Sociaal Cultureel Centrum open voor het inwinnen van informatie over de geschiedenis van het dorp. Ook vertonen we doorlopend historische foto’s/films en verkopen we allerlei historisch materiaal, zoals ansichtkaarten, ‘oude’ films, (speciale) uitgaven van Werinon, etc. Onze werkruimte […]

Overdracht adoptie Vliegtuigmonument 

Sinds de plechtige onthulling in 2019 van het Vliegtuigmonument aan de Randweg onderhouden de kinderen van de drie Bergse basisscholen dit monument van kunstenaar Joost Zwagerman. Op 12 september jl vond, bij het monument, de jaarlijkse officiële overdracht van de adoptie plaats.  Na een woord van welkom door ‘oude’ meester Cees Stalenhoef lazen Luca en […]