Doe mee aan de Verhalenwedstrijd! 

In het kader van de viering van het 35-jarig jubileum van de Historische Kring staat er een verhalenwedstrijd voor jong en oud op het programma, met als thema:  Wat is het verhaal van Nederhorst?  Wie kan een spannend verhaal vertellen over Nederhorst den Berg? Wie weet meer over een meeslepende gebeurtenis in ons dorp, toen […]

Bezoek aan Van Brants Rushofje en Luther Museum

Zaterdag 15 april 2023, togen een aantal leden van de HKN naar Amsterdam om op de Nieuwe Keizersgracht een bezoek af te leggen aan het Van Brants Rushofje en het Luther Museum. Op de laatste locatie werden we in de kerkzaal (voormalige eetzaal) ontvangen met koffie en koek, waarna de helft o.l.v. de heer Donga, […]

Wonen in de tuin tussen Vecht en Eem

Mw. Irmgard van Koningsbruggen, architectuurhistoricus en erfgoedadviseur uit Hilversum,  verraste ons op vrijdag 3 maart met een lezing over Wonen in de tuin tussen Vecht en Eem.  De rode draad  in haar lezing vormde  Wijdemeren en dan vooral Nederhorst den Berg.  De kern van haar betoog draaide om de vraag: Welke cultuurhistorische waarden willen we doorgeven aan ons nageslacht en […]

3 maart – Jaarvergadering met lezing: ‘Wonen in de tuin tussen Vecht en Eem’

De opkomst lag rond de 40 personen. Na een woord van welkom vroeg de voorzitter aandacht voor de ter vergadering uitgereikte stukken. Na een korte bespreking/toelichting werd ingestemd met de verslagen en de begroting voor 2023*). Vervolgens werd ingestemd met de herbenoeming van voorzitter Ton Kuijs en de benoeming van Jan van Wijk als penningmeester. […]

Een middagje Driemond (voorheen Buurtschap Geinbrug)

De werkgroep bordjes van de HKNdB, was door de Historische Kring Driemond uitgenodigd om daar te komen kijken naar het eindresultaat van een historische bordjeswandeling door hun in 1963 door Amsterdam geannexeerde dorpje. Ze wilden ons bedanken voor de hulp die wij daarbij hadden geboden. Op de afgesproken dag, een mooie zomerdag in oktober, fietsten […]

Jaarvergadering met Lezing: ‘Wonen in de tuin tussen Vecht en Eem’

Voor vrijdagavond 3 maart 2023 staat de jaarlijkse ledenvergadering van de Historische Kring Nederhorst den Berg op het programma. De agenda bevat de traditionele punten, zoals de jaarverslagen, het verslag van de kascommissie, de rekening 2022, de begroting 2023, het financiële beleid en de bestuursverkiezing.  De jaarverslagen van de secretaris en de penningmeester worden ter vergadering uitgereikt en zijn, na de […]

Terugblik 2022 – Vooruitblik 2023

Wij wensen u fijne feestdagen en een voorspoedig 2023. Terugblik op de activiteiten in 2022 en een voorzet op de plannen voor 2023. Het jaar 2022 begon voorspoedig omdat het door de afname van de coronaperikelen weer mogelijk was om fysieke bijeenkomsten te organiseren. De bezoekers van de lezingen en excursies waren dan ook zichtbaar […]

15 november – Een constructieve, gezellige avond met alle actievelingen 

Ruim 20 actieve leden waren die avond in het Sociaal Cultureel Centrum aanwezig. Het doel van de bijeenkomst was om stil te staan bij het reilen en zeilen van de Kring in de achterliggende periode en van gedachten te wisselen over de plannen voor de toekomst. De gedachtewisseling spitste zich toe op: De avond werd besloten […]

Een rondje Horstermeer in drie etappes

Met als toegift een film gebaseerd op de inundatie van deze polder tegen het einde van WO II. Nadat voorzitter Ton Kuijs de 120 belangstellenden, waaronder zeker dertig familieleden van de jonge, aankomend  regisseur Marcel Ruizendaal, welkom had geheten, gaf hij het woord aan de eerste spreker.  Dit was de heer Henri Spijkerman, archivaris bij de […]

De Historische Kring verliest haar Ere-voorzitter

De Historische Kring staat stil bij het overlijden van Ere-voorzitter Jaap Jansen op 11 oktober 2022.   Jaap, is, als een van de oprichters van de Historische Kring, ruim 29 jaar op zijn speciale wijze betrokken geweest bij het wel en wee van de Kring. Dit gegeven en zijn lange staat van dienst was voor het bestuur […]