Afbeelding1

Programma 2024

25  mei – excursie Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Horstermeer
Op de waterzuivering wordt al het afvalwater van bewoners en bedrijven schoongemaakt. Het gereinigde water gaat terug in de natuur, hetgeen de leefbaarheid bevordert van dieren en planten. In de waterzuivering Horstermeer kunnen sinds begin 2024 medicijnresten, fosfaat en stikstof uit het water worden gehaald. Tijdens de excursie komt u alles te weten over het proces van waterzuivering en de nieuwe ontwikkelingen op dit terrein. Aan de excursie, waaraan geen kosten zijn verbonden, kunnen maximaal 20 personen deelnemen. De excursie start om 10.00 uur en eindigt om ca. 12.00 uur.

10 november – Lezing/excursie restauratie Buitenplaats ‘De Vijverhof’ in Nieuwersluis  
Voor die zondagmiddag staat er een lezing op het programma over de geschiedenis en de restauratie van de Buitenplaats ‘De Vijverhof’. De lezing wordt gehouden op locatie in Nieuwersluis en wordt gepresenteerd door Inge van de Ven, eigenaar van het Hotel.  Zij vertelt hoe de 300 jaar oude vervallen buiten plaats in ere is hersteld tot het boutique hotel van nu.  Ook gaat ze in op de historie van de buitenplaats, die teruggaat naar 1670. Toen stichtte Agnes Block een hoeve met een oranjerie, boomgaarden, sier- en moestuinen, lanen en verschillende vijvers. Aan de excursie kunnen maximaal 40 personen deelnemen. De kosten voor deelname bedragen: €. 5,00 per persoon. De lezing begint om 15.00 uur en duurt tot ca. 17.00 uur. 

Aanmelding excursies
Voor beide excursies is aanmelding vooraf noodzakelijk. Dit kan via ansbaar@gmail.com. De volgorde van aanmelding is hierbij geldend. 

14 september – Open Monumentendag
Voor Monumentendag staat het volgende op het programma:

  • De onthulling van de wasserij-plaquettes op het plein tussen Voorstraat/Dammerweg; voor het voormalige gemeentehuis van Nederhorst den Berg; (onder voorbehoud).
  • Rondje Nederhorst: Cultuurhistorische bustocht met gids door het dorp.  

18 oktober-lezing: ’Gouden Bochten: Amsterdam en de Vechtstreek’, door Juliette Jonker-Duynstee
De lezing gaat over de vele banden die er tussen Amsterdam en de Vechtstreek waren vanaf de 17de eeuw. Zowel de stad als het platteland om de stad heen ondergingen toen een metamorfose en waren nauw met elkaar verbonden.

De grachtengordel werd gebouwd met stenen, gebakken langs de Vecht. Het Vechtwater werd als drinkwater aangeleverd en vers voedsel kwam van de boerderijen die rijke Amsterdamse kooplieden opkochten als investering en later verbouwden tot gerieflijke buitenplaatsen. Architecten uit de stad konden hun nieuwe ideeën voor het eerst kwijt in de zomerhuizen die aan de rivier gebouwd werden. 

De lezing wordt gehouden in de Bergplaats en begint om 20.00 uur. 

Meer informatie over de activiteiten volgt via deze site, de online nieuwsbrief en het tijdschrift Werinon.  

Nieuwsbericht delen