Stijlvolle presentatie: Themanummer Werinon: over kasteel Nederhorst

Op vrijdag 4 juni 2021 is in de Hornhal op het terrein van kasteel Nederhorst het door mevrouw Els van Damme geschreven Werinon-Themanummer: De Adellijke Stichting van Nederhorst den Berg in de vroege Middeleeuwen officieel gepresenteerd. Het boek is het resultaat van jarenlang onderzoek naar de ontstaansgeschiedenis van Kasteel Nederhorst en haar bewoners. Het bevat een beschrijving van de bijzondere wording van Nederhorst den Berg en de daarin zeer belangrijke rol van kasteel Nederhorst. Een voor de geschiedschrijving van het dorp zeer belangrijk document. Voorafgaand aan de officiële presentatie waren er diverse sprekers. Na een paar muzikale intermezzo’s van de cellisten Fred Pot en Hans Bonsel was het woord aan Els van Damme, die zichtbaar verheugd was met de waardering voor haar werk van met name van de mensen die zich hebben ingezet voor het behoud van kasteel Nederhorst. 

Aansluitend overhandigde zij de eerste exemplaren van haar, door Theo Cozijn fraai vormgegeven, boek aan Ruth van der Puijl en Paul van den Acker. Beide vanwege de sponsoring, maar ook met het oog op hun rol bij de toekomst van kasteel en park.

Met dank aan de auteur, de vormgever, de sponsors, de musici en de gastvrije ontvangst, kunnen we terugkijken op een stijlvolle presentatie.


Lid worden

De Historische Kring organiseert voor haar leden regelmatig lezingen, presentaties, excursies en exposities, waarbij de historie van het dorp en de regio centraal staat. Verder geeft de Kring een paar keer per jaar het tijdschrift Werinon uit met informatie en artikelen over de lokale geschiedenis. 

De contributie bedraagt voor leden die in Nederhorst den Berg wonen €20,- en voor buitenleden (postadressen) €25,- per persoon per jaar.

U kunt zich als lid aanmelden door op onderstaande knop te drukken en het inschrijvingsformulier in te vullen.