kerstafbeelding-2

Terugblik op 2023 en de plannen voor 2024

Activiteiten

Het achter ons liggende jaar is prima verlopen vooral door de goed bezochte lezingen, de animo voor de excursies en overige activiteiten, zoals Open Monumentendag in en rond kasteel Nederhorst, de overdracht van de adoptie van het Vliegtuig-monument, het Scholenproject, Inloop werkruimte Historische Kring, een bijenkomst voor de actieve leden, Stands: braderie Zomerspektakel en de Kerstmarkt. 

Restauratie wasserijpanelen

Het accent lag dit jaar echter op het realiseren van de restauratie van de 2 wasserijpanelen en in het verlengde daarvan de viering van het 35-jarig bestaan van de Historische Kring.

Viering 35-jarig jubileum

Het jubileum is onder grote belangstelling gevierd in het weekend van 28 en 29 oktober 2023, met een gevarieerd programma, zoals de bekendmaking van de winnaars van de verhalenwedstrijd, een lezing door professor Herman Pleij, de onthulling van de 2 gerestaureerde tegeltableaus, die de geschiedenis van de plaatselijke wasserijindustrie in beeld brengen en een expositie van de kunstwerken van de maakster van de tableaus: Keramiste: Nenna Ubink. 

Volop medewerking

Vooral dankzij de inzet van een grote groep enthousiaste leden, kunnen we met veel genoegen terugkijken op een sfeervolle viering van het 35-jarig jubileum.  Ook in de lokale en regionale kranten is ruimschoots aandacht besteed aan de viering van ons jubileum. 

Terugkijkend op de activiteiten met als hoogtepunt het jubileumweekend blijkt hoe belangrijk het is om de geschiedenis van ons dorp levend te houden

500e lid

De wens om tijdens het jubileum het 500e lid te kunnen noteren is niet in vervulling gegaan. Met een ledenaantal van 487, moet het halen van deze mijlpaal volgend jaar echter mogelijk zijn. 

Mocht u al lid zijn dan kunt u misschien buren, familie of vrienden een lidmaatschap cadeau geven.  Dit kan via ledenadministratie@historischekring.nl . 

Plannen voor 2024

Maart 

Jaarvergadering met lezing over de geschiedenis van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

April – Lezing ‘Flora Batava’ 

Voor een zondag in april staat er een lezing op het programma over de restauratie van de Buitenplaats de Vijverhof en de verbouwing tot hotel Flora Batava. Met steun van de Stichting Erfgoed Parels is het Rijksmonument in ere hersteld. De lezing wordt gehouden op locatie in Nieuwersluis en wordt gepresenteerd door Inge van de Ven, eigenaar van het Hotel. 

September

Excursie: Landhuis Oud Amelisweerd.

Dit landhuis met koetshuis en park behoort tot de meest bijzondere Rijksmonumenten in Nederland. Omdat het nooit intensief bewoond is geweest, zijn veel oorspronkelijke elementen bewaard gebleven.

Open Monumentendag (14 september), met als thema: Routes, Netwerken en Verbindingen 

Meer informatie

De exacte data voor de jaarvergadering, de lezing en de excursie en meer praktische informatie volgt via de online-nieuwsbrief en de website www.historischekring.nl

Wij wensen u gezellige feestdagen en een voorspoedig 2024.

Nieuwsbericht delen