Ervaar de waardevolle historie
van Nederhorst den Berg

Ervaar de waardevolle historie
van Nederhorst den Berg

Hartelijk welkom op de website van de Historische Kring Nederhorst den Berg. Wij hopen u op de volgende pagina’s die informatie te kunnen geven die u zoekt. Uiteraard staat niet ons volledige archief op de site, maar de hoeveelheid informatie zal alleen maar toenemen. Voor het raadplegen van het archief kunt u contact opnemen via e-mail, maar vooral ook door het bezoeken van de inloopavonden in onze verenigingsruimte.

Als u echt geïnteresseerd bent in de streekgeschiedenis, biedt een lidmaatschap heel veel voordelen. Het tezamen met andere leden uitzoeken van het verleden is één van de vele mogelijkheden voor actieve deelname, maar ook alleen al het bijwonen van lezingen en  het lezen van ons verenigingsblad Werinon geeft een goed inzicht van wat er zoal gebeurt in en rond het dorp Nederhorst den Berg. 

Nieuws

Lid worden

De Historische Kring organiseert voor haar leden regelmatig lezingen, presentaties, excursies en exposities, waarbij de historie van het dorp en de regio centraal staat. Verder geeft de Kring een paar keer per jaar het tijdschrift Werinon uit met informatie en artikelen over de lokale geschiedenis. 

De contributie bedraagt voor leden die in Nederhorst den Berg wonen €20,- en voor buitenleden (postadressen) €25,- per persoon per jaar.

U kunt zich als lid aanmelden door op onderstaande knop te drukken en het inschrijvingsformulier in te vullen.

Doelstelling Historische Kring

Er zit een berg historie in Neder­horst den Berg. En het is dan ook de taak van de Historische Kring om wat ons uit het verleden aan waarde­vols is nagelaten te bewaren zo goed mogelijk te beschrijven en digitaal vast te leggen.

Sinds de oprichting in 1988 is het ledenaantal gestaag gekomen op 450. Hieruit blijkt dat velen geleidelijk aan tot de ontdekking komen dat historici niet stoffig zijn en dat geschiedenis veel leuke kanten heeft. De Kring is inmiddels uitgegroeid naar een niet meer weg te denken vereniging met een uitgebreid en gedetailleerd archief dat tevens als inspiratiebron een duidelijke plaats heeft verworven in de dorpsgemeenschap.

Hoewel er al veel bekend is over de historie van ons dorp blijft er echter nog genoeg te ontdekken of uit te diepen.

09_kasteel
e-Boekhouden.nl