Lezing over Stadsherstel Amsterdam en de plannen rond kasteel Nederhorst

Voor donderdagavond 9 september a.s. staat op het programma: de lezing over het werk van Stadsherstel Amsterdam en de plannen rond kasteel Nederhorst. Hiervoor mogen we gebruik maken van een van de gebouwen op het terrein van het kasteel. In verband met de verwachte toeloop en met inachtneming van de dan geldende corona maatregelen, zal dit […]

Speciale aanbieding lidmaatschap

Wie nu lid wordt van de Historische Kring of een lidmaatschap cadeau wil geven, betaalt voor 2021 slechts €.10,– en ontvangt daarbij ter verwelkoming het themanummer over de geschiedenis van het kasteel cadeau. Aanmelden is mogelijk via: ledenadministratie@historischekring.nl.

Afscheid bestuurslid Corry Schoordijk

Corry heeft zich ruim 23 jaar, waaronder een aantal jaren als penningmeester, als bestuurslid ingezet voor de Historische Kring. Voor haar is nu het moment gekomen om zich niet meer herkiesbaar te stellen voor het bestuur. Wel blijft zij actief voor het (foto)archief en andere voorkomende werkzaamheden. Helaas is het voorlopig niet mogelijk om in […]

Digitale ledenvergaderingen 2020/2021

Vanwege de coronamaatregelen was het niet mogelijk om op 19 februari 2021 een fysieke ledenvergadering te houden. Als alternatief zijn de leden digitaal geïnformeerd en gevraagd om in te stemmen met: De financiële documenten: de kascommissie bestaande uit Ton Keizer (2020) en Claudette Baar (2021), heeft aangegeven dat penningmeester Petra van ’t Klooster zorgt voor […]

Themanummer Werinon: De adellijke stichting Nederhorst den Berg in de vroege middeleeuwen

Het themanummer bevat een beschrijving van de bijzondere wording van het dorp Nederhorst den Berg en de geschiedenis van kasteel Nederhorst en haar bewoners. Deze zeer oude geschiedenis wordt in dit boekwerk beschreven door Prof.Dr.Els N.G. van Damme. Het verhaal is het resultaat van een lange zoektocht in de archieven naar feiten en gebeurtenissen die […]

Uitbreiding ’Vroeger en Nu’- wandeling

De praktijk leert dat de ‘Vroeger en Nu’-wandeling een welkome aanvulling is in de informatie-voorziening over de historie van het dorp. Reden om de wandeling uit te breiden en borden te plaatsen bij de overige historische gebouwen en objecten in het dorp, zoals: de molen aan het Ankeveensepad, de Goog, de Hinderdam, de Zanderijsluis, bij […]

100e Werinon, mijlpaal in Bergse geschiedschrijving

Op 12 november 2020 zou cultuurwethouder Rosalie van Rijn uit handen van het bestuur van de Historische Kring de 100e Werinon officieel in ontvangst nemen. Helaas kon dit vanwege de  2e golf van het coronavirus niet doorgaan. Maar we kunnen gelukkig wel stilstaan bij het verschijnen van de 100e editie van Werinon. Het is uitgegroeid van eenvoudig zwart/wit gekopieerd, […]

Online nieuwsbrief

Om de leden en geïnteresseerden meer te betrekken bij de activiteiten van de Kring en de geschiedenis van het dorp meer herkenbaar te maken is besloten om, naast Werinon, met een zekere regelmaat een online-Nieuwsbrief uit te brengen. De redactie en de verzending van deze brief is in handen van Coen Meerbeek.

Officiële overdracht replica Vliegtuigmonument

Op 15 september 2020 heeft bij het monument aan de Randweg, de uitgestelde overdracht van het mini-monument plaatsgevonden. Hierbij waren aanwezig: de groepen 8 van de drie basisscholen in het dorp, de ontwerper van het monument: Joost Zwagerman, Herman Stuijver van het weekblad Wijdemeren en bestuursleden van de Historische Kring.  Na het voorlezen van een […]

Succesvolle officiële start ‘Vroeger en Nu’ wandeling

Op zaterdag 6 juli 2019 vond onder grote belangstelling op het Willie Dasplein in het centrum de officiële opening plaats van de door leden van de Historische Kring Nederhorst den Berg uitgedachte en gerealiseerde ‘Vroeger en Nu’ wandeling door een deel van het dorp. Voorzitter Ton Kuijs lichtte vanuit de muziektent toe hoe en door […]