RWZI-Horstermeer-

15 maart – Jaarvergadering met Lezing: ‘Ontstaansgeschiedenis waterschap Amstel, Gooi en Vecht”

Voor vrijdagavond 15 maart 2024, aanvang 20.00 uur, staat de jaarlijkse ledenvergadering van de Historische Kring Nederhorst den Berg op het programma. 

De agenda bevat de traditionele punten, zoals de jaarverslagen, het verslag van de kascommissie, de rekening 2023, de begroting 2024, het financiële beleid en de bestuursverkiezing. De jaarverslagen worden ter vergadering uitgereikt. Het jaarverslag van de secretaris is ook te lezen op deze site.

Na het officiële deel en een korte pauze volgt, om ca. 20.45 uur, een lezing over de geschiedenis van de waterschappen, door mevrouw Bea de Buisonjé, lid van het dagelijks bestuur van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

De Buisonjé gaat in op de taken van het waterschap en de ontstaansgeschiedenis van het waterschap. Vervolgens gaat zij in op de watergeschiedenis van Nederhorst den Berg. Afsluitend gaat de waterschap bestuurder in op ontwikkelingen en opgaven waarvoor het waterschap zich gesteld ziet, zoals de gevolgen van klimaatverandering.

De jaarvergadering met lezing wordt gehouden in de Bergplaats, Kerkstraat 7. De toegang is gratis!

Nieuwsbericht delen