Het ontstaan van de Historische Kring

De Historische Kring ging in 1988 van start met voorzitter, Jaap Jansen, Wil van Deutekom als secretaris, Karel Scherpenhuijsen als penningmeester en de leden Gé Verheul,  Henri Karsemeijer en Dick van Wichen. Opvallend was dat vrij snel na het bekend worden van de oprichting van de kring de aanwas van leden vlot verliep. Met enkele spraakmakende lezingen over het ontstaan van Nederhorst den Berg en de naamgeving wisten we vele inwoners en oud-inwoners aan ons te binden. Contact met de leden verliep toen, evenals nu nog steeds, via de lokale pers (De Brug, nu Weekblad Wijdemeren). In bijzondere gevallen voorzag een kort, gestencild of gekopieerd bulletin in de behoefte. 

Na de toetreding van Jan Baar tot ons bestuur werd deze communicatie eens goed onder de loep genomen. Er verscheen in 1993 een periodiek, waarin de wetens­waar­digheden konden worden vermeld en onderzoeken konden worden gepubli­ceerd. Jan Baar leidde de redactie. Al snel werd geopperd dit periodiek een eigen naam te geven. Na rijp beraad werd gekozen voor de oude naam van onze nederzetting: Werinon.

Het graven in de geschiedenis leidde ook tot het organiseren van exposities in het Parochiehuis, de Bergplaats of het gemeentehuis. Onderwerpen daarbij waren onder meer de zandwinning in de Spiegel- en Blijkpolder, de plaatselijke midden­stand, de wasserij-industrie, het onderwijs, het Tsaar Peter-jaar met een optreden van een Russisch koor in de RK-Kerk en een excursie naar het Tsaar Peter-huis in Zaandam, enz. Ter gelegenheid van deze exposities werden themanummers van Werinon uitgegeven.

Maar daarnaast wist de redactie ook onderwerpen aan te roeren, die niet ondersteund werden door exposities: gezond­heids­zorg, buitenplaatsen, ons paradepaardje: De Canon van Nederhorst den Berg en het Levensboek: “Doot en de Begraven’’, beschrijving van 209 overledenen die in de periode van 1834 tot 1968 zijn begraven op het gesloten deel van het kerkhof op de heuvel van de Willibrordkerk.

Ook in de regio leveren wij onze bijdrage. Vanaf de oprichting zijn wij aangesloten bij de regionale historische organisatie Tussen Vecht en Eem (TVE). In werkgroepen van TVE zitten ook leden van onze vereniging.  Het boek: ‘’Geuzen en Papen: Katholiek en protestant tussen Vecht en Eem’’ is in 2013 in onze Willibrordkerk gepresenteerd. In 1993 hebben wij de Open Dag van TVE mede georganiseerd en ook in 2013, hebben wij daarin onze verantwoordelijkheid genomen.

De gemeentelijke herindeling heeft voor onze kring geen nadelige gevolgen gehad. Sterker nog, het besef dat de geschiedenis van ons dorp van waarde is voor zijn toekomst leeft nog sterker! De drie bestaande Historische Kringen werken goed samen, maar elk heeft en houdt haar eigen identiteit!

Lid worden

De Historische Kring organiseert voor haar leden regelmatig lezingen, presentaties, excursies en exposities, waarbij de historie van het dorp en de regio centraal staat. Verder geeft de Kring een paar keer per jaar het tijdschrift Werinon uit met informatie en artikelen over de lokale geschiedenis. 

De contributie bedraagt voor leden die in Nederhorst den Berg wonen €20,- en voor buitenleden (postadressen) €25,- per persoon per jaar.

U kunt zich als lid aanmelden door op onderstaande knop te drukken en het inschrijvingsformulier in te vullen.