Jaarvergadering-4

3 maart – Jaarvergadering met lezing: ‘Wonen in de tuin tussen Vecht en Eem’

De opkomst lag rond de 40 personen. Na een woord van welkom vroeg de voorzitter aandacht voor de ter vergadering uitgereikte stukken. Na een korte bespreking/toelichting werd ingestemd met de verslagen en de begroting voor 2023*). Vervolgens werd ingestemd met de herbenoeming van voorzitter Ton Kuijs en de benoeming van Jan van Wijk als penningmeester. Daarna volgde de stand van zaken rond de projecten, met het accent op een nieuw project: de restauratie van de door de gezamenlijke Bergse wasserijen, aan de gemeente Nederhorst den Berg, geschonken plaquette, gemaakt door plaatselijke kunstenares mw. Nenna Ubink. 

Tot slot vroeg spreker aandacht voor:

  • Werving nieuwe leden; het streven is om tijdens de viering van het 35-jarig jubileum het 500e lid welkom te heten.
  • De excursies naar het Van Brants Rus Hofje en het Raadhuis in Hilversum
  • De vacature in het bestuur; Els Ketelaar stelt zich hiervoor beschikbaar.

Het bestuur kreeg onder applaus waardering van de aanwezigen voor het geleverde werk.  

Afscheid penningmeester Petra van ‘t Klooster

Petra heeft zich 7 jaar met verve ingezet als penningmeester. Als dank voor de tijd en energie die zij heeft besteed aan de Historische Kring kreeg zij uit handen van de voorzitter een boeket bloemen + cadeaubon.   

Lezing door drs. Irmgard van Koningsbruggen 

Na een korte pauze was het woord aan mw. Van Koningsbruggen, architectuurhistoricus en erfgoed-adviseur uit Hilversum. Zij gaf ons met haar verhaal, opgeluisterd met mooi beeldmateriaal, op boeiende wijze inzicht in de cultuurhistorische waarden door de eeuwen heen. Voorbeelden hiervan zijn terug te vinden bij de voormalige buitenplaats Petersburg, de buitenplaatsen in ’s-Graveland en langs de Vecht. Ook is dit terug te zien in de aanleg van parken in steden, zoals het Vondelpark. 

De kern van haar betoog draaide om de vraag: Welke cultuurhistorische waarden willen we doorgeven aan ons nageslacht en welke zijn dat voor onze omgeving. Dankzij haar enthousiaste verteltrant zijn we veel te weten gekomen over de cultuurhistorische waarden in onze woonomgeving. De bezoekers beloonde spreekster voor haar interessante uiteenzetting, met een daverend applaus. 

*) het jaarverslag en de financiële stukken zijn te lezen op deze site onder de kop ANBI. 

Nieuwsbericht delen