Overhandigen-replica-monument-2

Overdracht adoptie Vliegtuigmonument 

Sinds de plechtige onthulling in 2019 van het Vliegtuigmonument aan de Randweg onderhouden de kinderen van de drie Bergse basisscholen dit monument van kunstenaar Joost Zwagerman. Op 12 september jl vond, bij het monument, de jaarlijkse officiële overdracht van de adoptie plaats. 

Na een woord van welkom door ‘oude’ meester Cees Stalenhoef lazen Luca en Julia van groep 8 van de Jozefschool een gedicht voor. Luca bezong de vrijheid, terwijl Julia uit het hoofd ‘Niet Vergeten’ declameerde. Namens de 7/8 groep van de Warinschool vertelde Susa over het monument en dichtte Iliana over ‘Vechten tegen kwaad’. Noor en Lara van groep 7/8 van de Mr. Kremerschool hadden het over die vreselijke nacht in 1943 en over de oorlogshelden. 4 Canadezen en één Engelsman. ‘Oude Meester’ Herman van der Molen ging hierna in op de geschiedenis van het neergestorte vliegtuig. In de nacht van 15 mei 1943 viel het in twee brokstukken uiteen, aan weerskanten van het boezemkanaal, waar nu de Randweg ligt. Vervolgens las hij de namen voor van de vijf omgekomen bemanningsleden, vier Canadezen en een Engelsman, in de leeftijden van 20 tot 25 jaar. Onder het toeziend oog van Joost Zwagerman overhandigden Tobian en Vigo van de Mr. Kremerschool het schaalmodel van het vliegtuigmonument, als teken van de adoptie, aan Suraya van de Warinschool.  

Hierna werden bloemen aan de voet van het monument neergelegd en een minuut stilte gehouden.

Nieuwsbericht delen