21 mei – Geanimeerde excursie Slot Oud Zuylen

De 24 deelnemers aan de excursie werden in het museum café ontvangen met koffie/thee en taart naar keuze. Hierna trok het gezelschap, verdeeld in twee groepen, met de gidsen Theo Koot en Tom van Buuren het terrein over naar het Slot, een van de oudste kastelen aan de Vecht. Rond het midden van de 13e eeuw […]

Het Rampjaar en de Hollandse Waterlinies

Op 8 april bezochten zo’n vijftig belangstellenden deze door de heer Maarten Bootsma in de Bergplaats gehouden lezing. Hij komt uit Loenen aan de Vecht en heeft zich in de loop der jaren verdiept in de Waterlinies waarmee onze dorpen te maken hebben gehad. Het begon allemaal na 1589 met de ontwikkeling van de Oude […]

8 april 2022 – Lezing over de (water) linies, verleden én heden, vrede en strijd

Nederhorst den Berg ligt middenin het gebied van de Waterlinie(s). Oude Hollandse Waterlinie, Nieuwe Hollandse Waterlinie maar ook nog de Stelling van Amsterdam.  Sinds juli 2021 zijn de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam een gezamenlijk Unesco Wereld Erfgoed. Dan heb je een soort “Michelinster voor Erfgoed”.  Als je daar woont dan wil […]

Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering met aansluitend een lezing over de Stelling van Amsterdam De vergadering verliep voorspoedig. Iedereen was blij weer eens ongedwongen bij elkaar te zitten. Het goede nieuws was dat Ans Baar onder applaus is herbenoemd en Hans Stalenhoef en Jan van Wijk officieel in het bestuur zijn opgenomen. Petra van ’t Klooster kreeg waardering […]

Jaarvergadering met Lezing: ‘Stelling van Amsterdam’, door René Ros.

Voor vrijdagavond 4 maart 2022 staat de jaarlijkse ledenvergadering van de Historische Kring Nederhorst den Berg op het programma.  Het eerste deel bevat de traditionele punten, zoals de jaarverslagen, het verslag van de kascommissie, de rekening en de begroting, bestuursverkiezing, stand van zaken werkgroepen, de plannen voor 2022 en de rondvraag.   Na het officiële deel is om ca. […]

Film Horstermeer

Beste Leden, Wij zijn een groep studenten die Film studeren aan de Middlesex Universiteit London. Onder de regie van Marcel Ruizendaal maken we een korte Nederlandstalige speelfilm, gebaseerd op de ervaringen van zijn grootmoeder, Ria van der Linden, tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog. Ze woonde toen in de Horstermeer en moest samen met […]

Terugblik 2021-Nieuwjaarswens

Ondanks het opnieuw door corona gedomineerde jaar, kunnen we terugkijken op een, voor de Historische Kring, actief jaar, met als hoogtepunten:  Lancering nieuwe website Introductie online-Nieuwsbrief  Presentatie Themanummer Werinon: de Adellijke Stichting van Nederhorst den Berg in de vroege Middeleeuwen Feestelijke start uitbreiding ‘Vroeger en Nu’ wandeling Onthulling bord Oorlogsmonument van Albert van Benschop op […]

De nieuwe statuten en de lezing over ‘Bergse’ kunstschilders

Dit waren de agendapunten van de extra ledenvergadering op vrijdag 12 november in de Bergplaats. Voorzitter Ton Kuijs opende de vergadering teneinde toe te lichten waarom deze extra vergadering nodig was. In de 1e extra ledenvergadering waren er onvoldoende leden aanwezig. Met als consequentie dat het wijzigingsvoorstel in een 2e extra ledenvergadering opnieuw in stemming moest worden […]

Officiële overdracht replica vliegtuigmonument

Op dinsdagmiddag 14 september 2021 werd symbolisch het Bergse oorlogsmonument overgedragen van de Warinschool aan de Jozefschool. Elk jaar draagt een van de basisscholen zorg voor het onderhoud van dit indrukwekkende monument aan de Randweg. Op terugkeer van hun missie in Duitsland stortten in de nacht van 15 mei 1943 vier Canadezen en een Engelsman […]