22 juni 2024 – Braderie Zomerspektakel

Tijdens de braderie verstrekken we, vanuit een kraam, informatie over onze activiteiten, is historisch materiaal te koop, zoals ansichtkaarten, foto’s, dvd’s en edities van ons tijdschrift Werinon.  Jong en oud kan, in de vorm van een quiz, kennismaken met de historie van het dorp. Op de flyer: “Ken je dorp-quiz”, verkrijgbaar in onze kraam, staan […]

Restauratie Kasteel Nederhorst begonnen

Na een lange voorbereidingstijd is fase 1, de restauratie van het eeuwenoude kasteel Nederhorst, nu eindelijk van start gegaan. Vanwege de veiligheid zijn er echter beperkingen met betrekking tot de openbare toegankelijkheid van het landgoed. Maar op sommige momenten is het, op uitnodiging, mogelijk om de voortgang van de restauratie te bekijken. Zo staat er […]

Terugblik excursie RWZI-Horstermeer

Op zaterdag 25 mei jl. zijn we met een groep op bezoek geweest bij de Rioolwaterzuiveringsinstallatie RWZI Horstermeer. Na de ontvangst met koffie/thee en een introductie over de werkwijze, namen de 2 gidsen elk een groep mee voor een rondleiding door de RWZI. Tijdens de rondleiding kwamen we alles te weten over het proces van waterzuivering en de nieuwe […]

Programma 2024

25  mei – excursie Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) HorstermeerOp de waterzuivering wordt al het afvalwater van bewoners en bedrijven schoongemaakt. Het gereinigde water gaat terug in de natuur, hetgeen de leefbaarheid bevordert van dieren en planten. In de waterzuivering Horstermeer kunnen sinds begin 2024 medicijnresten, fosfaat en stikstof uit het water worden gehaald. Tijdens de excursie komt u […]

Terugblik jaarvergadering 2024 met lezing: geschiedenis Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

De vergadering begon met een woord van welkom door voorzitter Ton Kuijs voor de ongeveer 35 bezoekers. Vervolgens vroeg spreker aandacht voor de ter vergadering uitgereikte verslagen van de secretaris, de penningmeester en de kascommissie. Na een korte bespreking/toelichting werd, met dank aan de stellers, ingestemd met de verslagen en de begroting voor 2024. Volgens […]

15 maart – Jaarvergadering met Lezing: ‘Ontstaansgeschiedenis waterschap Amstel, Gooi en Vecht”

Voor vrijdagavond 15 maart 2024, aanvang 20.00 uur, staat de jaarlijkse ledenvergadering van de Historische Kring Nederhorst den Berg op het programma.  De agenda bevat de traditionele punten, zoals de jaarverslagen, het verslag van de kascommissie, de rekening 2023, de begroting 2024, het financiële beleid en de bestuursverkiezing. De jaarverslagen worden ter vergadering uitgereikt. Het jaarverslag van de secretaris is ook […]

Terugblik op 2023 en de plannen voor 2024

Activiteiten Het achter ons liggende jaar is prima verlopen vooral door de goed bezochte lezingen, de animo voor de excursies en overige activiteiten, zoals Open Monumentendag in en rond kasteel Nederhorst, de overdracht van de adoptie van het Vliegtuig-monument, het Scholenproject, Inloop werkruimte Historische Kring, een bijenkomst voor de actieve leden, Stands: braderie Zomerspektakel en […]

28 november – Een informatieve, gezellige avond met de actievelingen 

Het bestuur van de Historische Kring had voor deze avond de meest actieve leden van de Historische Kring uitgenodigd om het afgelopen jaar te evalueren en plannen te smeden voor het komende jaar. Stilgestaan is bij de activiteiten in 2023, zoals de jaarvergadering, de excursie naar het Van Brants Rus Hofje in Amsterdam, Open Monumentendag […]

Geslaagde viering 35-jarig jubileum

De Historische Kring vierde op 28 en 29 oktober 2023, onder grote belangstelling, haar 35 jarig jubileum, met een gevarieerd programma, zoals de bekendmaking winnaars verhalenwedstrijd, een lezing door professor Herman Pleij, de onthulling van 2 gerestaureerde tegeltableaus en een expositie over het werk van de maker van de tableaus: Nenna Ubink. Terugkijkend op het […]