Film Horstermeer

Beste Leden, Wij zijn een groep studenten die Film studeren aan de Middlesex Universiteit London. Onder de regie van Marcel Ruizendaal maken we een korte Nederlandstalige speelfilm, gebaseerd op de ervaringen van zijn grootmoeder, Ria van der Linden, tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog. Ze woonde toen in de Horstermeer en moest samen met […]

Terugblik 2021-Nieuwjaarswens

Ondanks het opnieuw door corona gedomineerde jaar, kunnen we terugkijken op een, voor de Historische Kring, actief jaar, met als hoogtepunten:  Lancering nieuwe website Introductie online-Nieuwsbrief  Presentatie Themanummer Werinon: de Adellijke Stichting van Nederhorst den Berg in de vroege Middeleeuwen Feestelijke start uitbreiding ‘Vroeger en Nu’ wandeling Onthulling bord Oorlogsmonument van Albert van Benschop op […]

De nieuwe statuten en de lezing over ‘Bergse’ kunstschilders

Dit waren de agendapunten van de extra ledenvergadering op vrijdag 12 november in de Bergplaats. Voorzitter Ton Kuijs opende de vergadering teneinde toe te lichten waarom deze extra vergadering nodig was. In de 1e extra ledenvergadering waren er onvoldoende leden aanwezig. Met als consequentie dat het wijzigingsvoorstel in een 2e extra ledenvergadering opnieuw in stemming moest worden […]

Officiële overdracht replica vliegtuigmonument

Op dinsdagmiddag 14 september 2021 werd symbolisch het Bergse oorlogsmonument overgedragen van de Warinschool aan de Jozefschool. Elk jaar draagt een van de basisscholen zorg voor het onderhoud van dit indrukwekkende monument aan de Randweg. Op terugkeer van hun missie in Duitsland stortten in de nacht van 15 mei 1943 vier Canadezen en een Engelsman […]

Onthulling bord Oorlogsmonument Albert van Benschop

Het monument ter ere van Albert van Benschop, op 14 januari 1945 bij de razzia door de Duitse bezetter doodgeschoten, is op initiatief van de Historische Kring in samenwerking met de eigenaar: de gemeente Wijdemeren, gerestaureerd.  Aan de voltooiing van de restauratie is, tijdens het Parochiefeest op zondag 12 september 2021, met een bijzondere herdenking […]

Feestelijke onthulling aanvulling ‘Vroeger en Nu’-wandeling

De Historische Kring Nederhorst den Berg maakte van de Open Monumentendag gebruik om op feestelijke wijze de aanvulling op de ‘Vroeger en Nu’ wandeling te onthullen bij de muziektent op het Willie Dasplein. De kring had daartoe de Wijdemeerse wethouder van cultuur, Rosalie van Rijn, uitgenodigd om hier een officieel tintje aan te geven. Klokslag […]

Extra ledenvergadering en lezing: plannen Kasteel Nederhorst

De Historische Kring heeft een extra ledenvergadering op het programma staan. Dit omdat voor het verkrijgen van de status Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI-status), de hiervoor benodigde nieuwe statuten, door de leden in een fysieke ledenvergadering moeten worden goedgekeurd. De eind 2020 via email aan de leden gevraagde goedkeuring van de nieuwe statuten was niet […]

Programma Open Monumentendag 2021

Programma De muziektent vormt die dag, van 11.00-16.00 uur, het hart van onze activiteiten.  We beginnen om 11.00 uur met de officiële start van de uitbreiding van de ‘Vroeger en Nu’’ wandeling en de onthulling van de nieuwe plattegrond op het Willie Das Plein, door wethouder Rosalie van Rijn.  Presentatie uitbreiding ‘Vroeger en Nu’-wandeling In 2019 is […]

Restauratie Oorlogsmonument

Restauratie Oorlogsmonument op de begraafplaats naast de RK kerk. Het monument ter ere van Albert van Benschop, op 14 januari 1945 bij de razzia door de Duitse bezetter doodgeschoten, verkeert in zeer slechte staat.  Op initiatief van de Historische Kring Nederhorst den Berg is de restauratie van dit gemeentelijk monument ter hand genomen.