kasteel-rondleiding

Themanummer Werinon: De adellijke stichting Nederhorst den Berg in de vroege middeleeuwen

Het themanummer bevat een beschrijving van de bijzondere wording van het dorp Nederhorst den Berg en de geschiedenis van kasteel Nederhorst en haar bewoners. Deze zeer oude geschiedenis wordt in dit boekwerk beschreven door Prof.Dr.Els N.G. van Damme. Het verhaal is het resultaat van een lange zoektocht in de archieven naar feiten en gebeurtenissen die tot nu toe nog niet konden worden beschreven omdat oude bronnen bij de brand van het kasteel in 1971 verloren zijn gegaan. Die gegevens moesten nu met kunst en vliegwerk uit alternatieve bronnen worden verzameld. Dit intensieve speurwerk heeft geleid tot een met veel passie en gedrevenheid geschreven, door Theo Cozijn vormgegeven, boekwerk. Een voor de geschiedschrijving van het dorp zeer waardevol document. Het streven is om het Themanummer in de loop van 2021 officieel te presenteren. 

De uitgave is mogelijk gemaakt met financiële steun van de Harmine Wolters Stichting en Stadsherstel Amsterdam.

Nieuwsbericht delen