Themanummer Werinon: De adellijke stichting Nederhorst den Berg in de vroege middeleeuwen

Het themanummer bevat een beschrijving van de bijzondere wording van het dorp Nederhorst den Berg en de geschiedenis van kasteel Nederhorst en haar bewoners. Deze zeer oude geschiedenis wordt in dit boekwerk beschreven door Prof.Dr.Els N.G. van Damme. Het verhaal is het resultaat van een lange zoektocht in de archieven naar feiten en gebeurtenissen die […]

Uitbreiding ’Vroeger en Nu’- wandeling

De praktijk leert dat de ‘Vroeger en Nu’-wandeling een welkome aanvulling is in de informatie-voorziening over de historie van het dorp. Reden om de wandeling uit te breiden en borden te plaatsen bij de overige historische gebouwen en objecten in het dorp, zoals: de molen aan het Ankeveensepad, de Goog, de Hinderdam, de Zanderijsluis, bij […]