3 maart – Jaarvergadering met lezing: ‘Wonen in de tuin tussen Vecht en Eem’

De opkomst lag rond de 40 personen. Na een woord van welkom vroeg de voorzitter aandacht voor de ter vergadering uitgereikte stukken. Na een korte bespreking/toelichting werd ingestemd met de verslagen en de begroting voor 2023*). Vervolgens werd ingestemd met de herbenoeming van voorzitter Ton Kuijs en de benoeming van Jan van Wijk als penningmeester. […]