15 maart – Jaarvergadering met Lezing: ‘Ontstaansgeschiedenis waterschap Amstel, Gooi en Vecht”

Voor vrijdagavond 15 maart 2024, aanvang 20.00 uur, staat de jaarlijkse ledenvergadering van de Historische Kring Nederhorst den Berg op het programma.  De agenda bevat de traditionele punten, zoals de jaarverslagen, het verslag van de kascommissie, de rekening 2023, de begroting 2024, het financiële beleid en de bestuursverkiezing. De jaarverslagen worden ter vergadering uitgereikt. Het jaarverslag van de secretaris is ook […]