Afbeelding1

Terugblik 2022 – Vooruitblik 2023

Wij wensen u fijne feestdagen en een voorspoedig 2023.

Terugblik op de activiteiten in 2022 en een voorzet op de plannen voor 2023.

Het jaar 2022 begon voorspoedig omdat het door de afname van de coronaperikelen weer mogelijk was om fysieke bijeenkomsten te organiseren. De bezoekers van de lezingen en excursies waren dan ook zichtbaar blij dat ze weer ongedwongen bij elkaar konden zijn. 

In memoriam Erevoorzitter Jaap Jansen

Eerst staan we een moment stil bij het overlijden van Erevoorzitter Jaap Jansen op 11 oktober 2022. Jaap, is, als een van de oprichters van de Historische Kring, ruim 29 jaar op zijn speciale wijze betrokken geweest bij het wel en wee van de Kring. Wij zullen zijn speciale aandacht voor de geschiedenis van ons dorp zeker missen, maar zijn zeer dankbaar voor zijn inzet. Wij wensen zijn familie veel sterkte de komende tijd.

Mededelingen vanuit het bestuur

 • Er is een beleidsplan vastgesteld; dit plan is te lezen op de site: www.historischekring.nl/ANBI.
 • De UBO-registratie is afgerond.
 • Het bestuur is betrokken bij het overleg over de nota omgevingskwaliteit van de gemeente Wijdemeren.
 • In een bijeenkomst met de actieve leden is stilgestaan bij: de activiteiten van de werkgroepen en van gedachten gewisseld over de plannen voor de komende tijd.

Terugblik activiteiten

Mede door de uitstekend bezochte lezingen, met als uitschieter 120 personen, bij de film/presentaties over de Horstermeerpolder, en de grote animo voor de excursies kunnen we terugkijken op een succesvol jaar, met als hoogtepunten: 

 • Jaarvergadering met de benoeming van Corry Schoordijk tot Erelid
 • Koninklijke onderscheiding secretaris 
 • Viering 100 jaar vrijwillige brandweer in Nederhorst den Berg, met presentatie Themanummer Werinon over 100-jaar vrijwillige brandweer en een door de Historische Kring samengestelde, tentoonstelling over de geschiedenis van de brandweer.
 • Fototentoonstelling over 140-jaar Horstermeerpolder
 • Open Monumentendag met rondleidingen in en rond Kasteel Nederhorst.   
 • Overdracht adoptie vliegtuigmonument van de Jozefschool naar de mr. Kremerschool
 • Scholenproject: hieraan werken de 3 basisscholen enthousiast mee. 
 • Viering 10-jarig bestaan van het Sociaal Cultureel centrum (SCC) met een doorlopende diavoorstelling en een tentoonstelling in onze werkruimte.
 • Lezingen over de Stelling van Amsterdam en over het rampjaar 1672 en de Waterlinies.
 • Film over de inundatie van de Horstermeerpolder en presentaties over het verleden, heden en de toekomst van de polder
 • Excursies naar Slot Oud Zuylen en de Loenderveense molen, met vaartocht Loenderveense plas
 • Stands – Braderie Zomerspektakel en Feestdagen markt.

De evenementen trokken niet alleen veel bezoekers, maar waren ook nog goed voor een tiental  nieuwe leden. De teller staat nu op 482 leden. De mijlpaal 500 leden komt hiermee in het vizier. U kunt ons helpen de mijlpaal te halen door bijvoorbeeld een lidmaatschap als cadeau te geven. Aanmelden kan via ledenadministratie@historischekring.nl.

Op de rol staande activiteiten voor 2023

Januari          – Bijeenkomst Historische Kringen Wijdemeren 

3 maart         – Jaarvergadering met lezing: “Wonen in de tuin tussen Vecht en Eem”, door

                          Irmgard van Koningsbruggen, architectuurhistoricus en erfgoedadviseur.

15 april         – Uitgestelde excursie naar het Brants Rus Hofje en het Luthers Museum in Amsterdam

Mei/juni       – Excursie in voorbereiding

9 september- Monumentendag

28  oktober  – Viering 35-jarig jubileum Historische Kring.

Voor het samenstellen van een programma voor het jubileum is een feestcomité in het leven geroepen, bestaande uit: Ans Baar, Karien Veerman, Ton Kuijs, Koen Hoetmer, Coen Meerbeek en Jan van Wijk.   

Meer informatie over de activiteiten volgt via de digitale nieuwsbrieven, het tijdschrift Werinon en deze site.

Nieuwsbericht delen