DSC_1350

Hartelijk dank

Voor de aanwezigheid bij de ceremonie rond het onthullen van het vliegtuigmonument op 13 september 2019. De belangstelling was overweldigend. Hartelijk dank ook aan de vele vrijwilligers van de Historische Kring, de IJsclub en de Tennisvereniging voor hun medewerking aan de bouw en de onthulling. Daarnaast zijn wij het College en de medewerkers van de gemeente Wijdemeren zeer erkentelijk voor de ondersteuning.

Het muzikale element heeft duidelijk bijgedragen aan de sfeer van de ceremonie. Onze dank hiervoor gaat uit naar de Kapel van de Koninklijke Luchtmacht, maar zeker ook naar het “gelegenheidskoor” van de leerlingen van groep 8 van de 3 basisscholen. Zij zongen na veel oefenen uit volle borst de volksliederen!

De nabestaanden uit Engeland en Canada zijn weer terug in hun land. Wij ontvingen mails met veel dankbetuigingen voor de vriendelijke ontvangst en voor de  gedenkwaardige en soms zelfs emotionele ceremonie. Zij spraken grote bewondering uit voor de hechte gemeenschap die naar hun mening Nederhorst den Berg vormt.

Het ontwerp en de bouw van het monument door Joost Zwagerman is mogelijk gemaakt met de steun van een groot aantal sponsoren. Met name de gemeente Wijdemeren, het Waterschap  Amstel, Gooi en Vecht, het Prins Bernard Cultuurfonds, de Stichting Vrienden van het Plein, het Cultuurfonds Wijdemeren, de Rabobank, Fe+ en de Historische Kring. Ook hiervoor hartelijk dank!

Tot slot heten wij een aantal nieuwe leden welkom die naar aanleiding van de ceremonie, lid zijn geworden van de Historische Kring.

De foto’s zijn gemaakt door Ton Keizer

Nieuwsbericht delen