presentatie-15

Feestelijke onthulling aanvulling ‘Vroeger en Nu’-wandeling

De Historische Kring Nederhorst den Berg maakte van de Open Monumentendag gebruik om op feestelijke wijze de aanvulling op de ‘Vroeger en Nu’ wandeling te onthullen bij de muziektent op het Willie Dasplein. De kring had daartoe de Wijdemeerse wethouder van cultuur, Rosalie van Rijn, uitgenodigd om hier een officieel tintje aan te geven. Klokslag elf uur kwam ze aangelopen onder de vrolijke klanken van het in de nok van de muziektent hangende carillon. 

Voorzitter Ton Kuijs heette haar en de toegestroomde belangstellenden van harte welkom. Hij vertelde in het kort hoe de toevoeging tot stand was gekomen. Na plaatsing van de eerste 34 bordjes kwam de werkgroep enige tijd daarna tot de conclusie dat de buitengebieden ontbraken in het geheel. Onvervaard ging iedereen weer aan de slag om dat hiaat op te vullen. Er staan binnenkort in totaal 52 mooie bordjes verspreid door het hele dorp. De kring gaat met haar tijd mee want door een QR-code te downloaden kan iedereen die dat wenst meer gesproken achtergrondinformatie krijgen. Kuijs noemde verder met naam en toenaam wat ieder lid van de werkgroep voor het geheel heeft betekend. De door het Prins Bernard Cultuur Fonds en de gemeente verstrekte subsidie heeft er toe bijgedragen dat de totstandkoming geen rib uit het lijf van de Kring heeft gekost. Daarna nodigde hij de wethouder uit om haar zegje te doen voordat zij het grote bord met de plattegrond van Nederhorst den Berg zou gaan onthullen. Hierop zijn alle locaties aangegeven waar geïnteresseerden tot in lengte van dagen iets van de geschiedenis van die plek te weten kunnen komen. Mevrouw van Rijn memoreerde dat ze maar wat graag aan de uitnodiging van de Kring gehoor had gegeven omdat ze dit soort initiatieven een warm hart toedraagt. Ze kon niet wachten om de aanwezigen te laten zien wat er van achter het geelrode doek tevoorschijn zou komen. De wind was haar voor maar dat probleem loste dorpscoördinator Bas van Immerzeel met wat hulp weer snel op. Kuijs nodigde haar uit om samen met hem het eindresultaat aan de nieuwsgierige blikken van de aanwezigen prijs te geven. Op de foto kunt u zien hoe dat gegaan is. Het applaus dat op deze onthulling volgde is op schrift niet weer te geven, maar ik kan u verzekeren dat het klonk als een beloning aan het adres van de kring voor dit geslaagde project. 

Met dank aan de sponsors van de feestelijk onthulling: Albert Heijn (fruit, frisdrank, snoep), en het Spiegelhuys (koffie en thee) kunnen we terugkijken op een geslaagde dag. Gerard Baar. 

Download hier de folder van de uitgebreide ‘Vroeger en Nu’-wandeling.

(De foto’s zijn gemaakt door Ton keizer).

Nieuwsbericht delen