10

Extra ledenvergadering en lezing: plannen Kasteel Nederhorst

De Historische Kring heeft een extra ledenvergadering op het programma staan. Dit omdat voor het verkrijgen van de status Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI-status), de hiervoor benodigde nieuwe statuten, door de leden in een fysieke ledenvergadering moeten worden goedgekeurd. De eind 2020 via email aan de leden gevraagde goedkeuring van de nieuwe statuten was niet voldoende. De nieuwe statuten zijn hier te downloaden.   

De extra ledenvergadering zal worden gehouden op donderdag 9 september 2021, aanvang 19.30 uur in de Hornhal op het terrein van kasteel Nederhorst (ingang JB-plein).

Lezing over het werk van stadsherstel Amsterdam en de plannen rond kasteel Nederhorst   

Aansluitend om 20.00 uur is het woord aan Ruth van der Puijl projectleider Planontwikkeling en Restauratie bij Stadsherstel Amsterdam, voor een lezing over het werk van Stadsherstel Amsterdam en de plannen rond kasteel Nederhorst.

Stadsherstel heeft sinds haar oprichting in 1956 ruim 750 monumenten en beeldbepalende panden gered in en binnen een straal van 45 kilometer rondom Amsterdam, waaronder kerken, grachtenpanden en molens. Binnenkort kan het prachtige kasteel Nederhorst aan dit rijtje worden toegevoegd. Stadsherstel doet dit door de panden zorgvuldig te restaureren, een passende bestemming te geven en te verhuren. De panden worden in bezit gehouden, waarmee een goede staat van onderhoud gegarandeerd blijft. Zo levert de organisatie een belangrijke bijdrage aan onder meer het behoud van gebouwd erfgoed voor volgende generaties, de toegankelijkheid van monumenten en het behoud van het restauratieambacht. Voor kasteel Nederhorst zijn de plannen voor het realiseren van betaalbare huurwoningen in kasteel en bijgebouwen in een vergevorderd stadium. In deze plannen is ook ruimte voor openbare functies. De tuin blijft publiekstoegankelijk. Ruth van der Puijl, licht de plannen toe in een lezing met gelegenheid tot het stellen van vragen.

Helaas zijn er geen plaatsen meer beschikbaar!

Nieuwsbericht delen