Uitgestelde excursie naar het Brants Rus Hofje en het Luthers Museum in Amsterdam

De excursie is een vervolg op de in april 2018 gehouden lezing over de geschiedenis van de buitenplaats Petersburg en de relatie tussen tsaar Peter de Grote en de koopman Christoffel Brants. Een van de sprekers van toen, Dr. H.C. Donga, voorzitter regenten van het Van Brants Rus Hofje, nodigde ons uit voor een excursie. Door de coronaproblematiek is het er niet eerder van gekomen.

Het van Brants Rus Hofje is een Evangelisch Lutherse Stichting, in het leven geroepen door Christoffel Brants. Het biedt sinds 1733 een vorm van beschermd wonen voor behoeftige vrouwen. Het Luthers Museum is gericht op de historie van de Lutherse kerkgemeenschap in Nederland. Het hofje en het museum zijn gevestigd aan de Nieuwe Keizersgracht.  Aan de gecombineerde excursie kunnen maximaal 24 personen deelnemen. Gezien de beperkte ruimte in het hofje en het museum gaan we uit van 2 groepen van elk 12 personen. Een groep krijgt eerst een rondleiding in het museum en de andere groep in het Brants Rus Hofje. De groepen wisselen elkaar daarna af. We gaan uit van een start om 11.00 uur. De kosten voor de excursie bedragen met museumkaart €. 10,00 en zonder museumkaart €. 15,00. Dit is inclusief koffie/thee en exclusief reiskosten. Aanmelden is mogelijk via ansbaar@gmail.com.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *