Jaarvergadering met Lezing: ‘Wonen in de tuin tussen Vecht en Eem’

Voor vrijdagavond 3 maart 2023 staat de jaarlijkse ledenvergadering van de Historische Kring Nederhorst den Berg op het programma. De agenda bevat de traditionele punten, zoals de jaarverslagen, het verslag van de kascommissie, de rekening 2022, de begroting 2023, het financiële beleid en de bestuursverkiezing.  De jaarverslagen van de secretaris en de penningmeester worden ter vergadering uitgereikt en zijn, na de vergadering, te lezen op de website: www.historischekring.nl.

Na het officiële deel is om ca. 20.30 uur het woord aan drs. Irmgard van Koningsbruggen voor een lezing met als thema: ‘Wonen in de tuin tussen Vecht en Eem’. Verhalen en verbeeldingskracht vormen de wereld; ze zijn onmisbaar om de balans tussen natuur en cultuur te herstellen en veranderingen als verbetering te zien, schrijft Floris Alkemade in De Toekomst van Nederland. De kunst om van richting te veranderen bij zijn afscheid als rijksbouwmeester in 2020. Dit essay bood inspiratie voor de titel van de lezing, die mw. Van Koningsbruggen voor de stichting Tussen Vecht en Eem heeft gehouden.

In een aan Nederhorst den Berg en de gemeente Wijdemeren aangepaste vorm neemt zij u op 3 maart graag mee hoe ideeën over de ideale leefomgeving deze regio hebben beïnvloed. Bodem en water hebben Nederland in oorsprong gevormd en zijn voor de ruimtelijke inrichting van de toekomst opnieuw leidend. Maar het menselijk verlangen naar een ideale woonomgeving moet in verbeeldingen weer vorm krijgen. Inzicht in hoe opvattingen over de ideale wereld in het verleden vorm kregen in de inrichting van tuinen, de architectuur en dorps-uitbreidingen kan daarbij helpen.

Irmgard van Koningsbruggen is architectuurhistoricus en erfgoedadviseur. Tevens is zij voorzitter van het Dudok Architectuurcentrum in Hilversum.

De jaarvergadering met lezing wordt gehouden in de Bergplaats, Kerkstraat 7, 1394 CW in Nederhorst den Berg en begint om 20.00 uur. De toegang is gratis!

Ronde kaart van Gooiland ca. 1525, nagetekend in 1917; het origineel komt uit het Nationaal Archief nr.VTH 25800

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *