Excursie Loenderveense Poldermolen/vaartocht Loenderveense plas

Ten noorden van Loenen aan de Vecht, aan de kant van de Waterleidingplas, staat de Loenderveense Molen. De molen is in 1652 door Amsterdamse kooplieden gebouwd om de moerassige polder droog te malen. De vaartocht gaat door de, direct achter de molen, gelegen petgaten en legakkers: restanten van de turfwinning in dit gebied.

Aanmelding excursies

Aan de excursies naar Slot Oud Zuylen en de Loenderveense Poldermolen met vaartocht, kunnen maximaal 20 personen deelnemen. Aanmelding vooraf is dan ook noodzakelijk. Dit kan via ansbaar@gmail.com. De volgorde van aanmelding is hierbij geldend.

2 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *