vrijstaand lijn Historische Kring logo

Digitale ledenvergaderingen 2020/2021

Vanwege de coronamaatregelen was het niet mogelijk om op 19 februari 2021 een fysieke ledenvergadering te houden. Als alternatief zijn de leden digitaal geïnformeerd en gevraagd om in te stemmen met:

  • De financiële documenten: de kascommissie bestaande uit Ton Keizer (2020) en Claudette Baar (2021), heeft aangegeven dat penningmeester Petra van ’t Klooster zorgt voor een zeer overzichtelijke administratie. Met de complimenten voor het geleverde werk is aan de penningmeester decharge verleend. 
  • De herbenoeming van secretaris Ans Baar en de benoeming van de kandidaat bestuursleden:

Hans Stalenhoef en Jan van Wijk.

Er zijn geen tegenkandidaten en/of bezwaren ingekomen. Dit houdt in dat de secretaris is herbenoemd en de heren Stalenhoef en Van Wijk officieel zijn benoemd als bestuurslid.

Er wordt gewerkt aan een overzicht van alle bestuurstaken/projecten. Aan de hand daarvan zullen de taken binnen het bestuur worden verdeeld.

Nieuwsbericht delen