USA, California, Los Angeles skyline, sunset

De Historische Kring verliest haar Ere-voorzitter

De Historische Kring staat stil bij het overlijden van Ere-voorzitter Jaap Jansen op 11 oktober 2022.   Jaap, is, als een van de oprichters van de Historische Kring, ruim 29 jaar op zijn speciale wijze betrokken geweest bij het wel en wee van de Kring. Dit gegeven en zijn lange staat van dienst was voor het bestuur aanleiding om Jaap, bij zijn aftreden in 2016, te benoemen tot Ere-voorzitter van de Historische Kring. 

Jaap blijft in onze herinnering als een man van weinig woorden, maar een die waar nodig scherp en gevat kon reageren. Jaap was kundig, trouw en liet iedereen in zijn waarde.   

Wij zullen zijn speciale aandacht voor de geschiedenis van ons dorp zeker missen, maar zijn zeer dankbaar voor zijn inzet. Wij wensen zijn familie veel sterkte.

Het bestuur van de Historische Kring Nederhorst den Berg.

Nieuwsbericht delen