100e Werinon, mijlpaal in Bergse geschiedschrijving

Op 12 november 2020 zou cultuurwethouder Rosalie van Rijn uit handen van het bestuur van de Historische Kring de 100e Werinon officieel in ontvangst nemen. Helaas kon dit vanwege de  2e golf van het coronavirus niet doorgaan. Maar we kunnen gelukkig wel stilstaan bij het verschijnen van de 100e editie van Werinon. Het is uitgegroeid van eenvoudig zwart/wit gekopieerd, […]