Corry-def

Afscheid bestuurslid Corry Schoordijk

Corry heeft zich ruim 23 jaar, waaronder een aantal jaren als penningmeester, als bestuurslid ingezet voor de Historische Kring. Voor haar is nu het moment gekomen om zich niet meer herkiesbaar te stellen voor het bestuur. Wel blijft zij actief voor het (foto)archief en andere voorkomende werkzaamheden. Helaas is het voorlopig niet mogelijk om in brede kring afscheid te nemen. Maar wat in het vat zit verzuurt niet. Wel mogelijk was haar persoonlijk bloemen te overhandigen.

Corry hartelijk dank voor de tijd en energie die je al die jaren hebt besteed aan de Historische Kring.  

Nieuwsbericht delen