De nieuwe statuten en de lezing over ‘Bergse’ kunstschilders

Dit waren de agendapunten van de extra ledenvergadering op vrijdag 12 november in de Bergplaats. Voorzitter Ton Kuijs opende de vergadering teneinde toe te lichten waarom deze extra vergadering nodig was. In de 1e extra ledenvergadering waren er onvoldoende leden aanwezig. Met als consequentie dat het wijzigingsvoorstel in een 2e extra ledenvergadering opnieuw in stemming moest worden […]