KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Presentatie Werinonbundel Willibrordkerk

Veel dorpsgenoten blijken op vrijdagavond 15 februari 2008 gehoor te hebben gegeven aan de uitnodiging van de Historische Kring om aanwezig te zijn in de Willibrordkerk bij de presentatie van een speciale editie van Werinon, getiteld: “De Willibrordkerk door de eeuwen heen”. Bij binnenkomst in de kerk wachten koffie en muziek. Ineke Hamers bespeelt het orgel, Paula Kuiper en Margriet Veldhuisen spelen fluit.  

De voorzitter van de Historische Kring, Jaap Jansen, opent het officiële gedeelte van de avond met een hartelijk welkom. Hij noemt met name het gemeentebestuur, waarvan aanwezig zijn burgemeester Bijl en de wethouders Moote en Lorjé, de heer Van Schaik van de Rabobank en Ds Van Tricht.  We zijn bij elkaar op een bijzondere avond en op een bijzondere plek, voor de presentatie van een bijzonder boekje, dat tot stand is gekomen door samenwerking tussen de Handreiking, het kerkblad van de Protestantse Gemeente, en de Historische Kring. Hij dankt de redactie voor hun inzet, de auteurs voor hun bijdragen en de Rabobank voor de financiële steun.

De Historische Kring, die dit jaar 20 jaar bestaat, prijst zich gelukkig dat juist in het jaar van het Religieuze Erfgoed, dit boekje het licht ziet. De herinrichting van de Willibrordkerk heeft een impuls gegeven aan deze publicatie. Zo zijn gegevens over het beroemde randschrift in de noorddeur, over de altaarsteen en de toegangspoort tot de toren in het boekje verwerkt. Voor de Monumentendag in september, die als thema heeft “Sporen uit het verleden”, is de Willibrordkerk een dankbaar object. Het is dan ook plezierig dat de kerk binnenkort vaker open zal zijn, zodat mensen dan van de verschillende schatten kunnen genieten. 

Anne Fortuin vertelt vervolgens hoe deze bijzondere uitgave tot stand is gekomen. In de commissie Herinrichting Willibrordkerk zaten leden van de Historische Kring en de Protestantse Gemeente had de wens met een nieuw boekje te komen. Het boekje dat in 1978 door Ds Van Tricht over de kerk was geschreven was aan een nieuwe versie toe, met name vanwege de herinrichting. Er kwam dus een klein redactieteam, bestaande uit de heren Jan en Gerard Baar en Theo van der Zee, namens de Historische Kring, en Anne Fortuin als vertegenwoordiger van de Protestantse Gemeente. Zij bepaalden de opzet van het boekje, verzochten diverse “experts” om een bijdrage en redigeerden en illustreerden het resultaat. En dat mag gezien worden: ruim 100 pagina’s en vele illustraties.

Na een muzikaal intermezzo, met dit keer Ineke Hamers achter de piano, biedt Jaap Jansen de dames een kleurig boeket en een attentie aan en gaat hij over tot de overhandiging van het eerste exemplaar van de nieuwe, bijzondere Werinonuitgave aan burgemeester Don Bijl. Die noemt het bijzonder, dat de herinrichting van de Willibrordkerk en het 20-jarig bestaan van de Historische Kring tot dit boekje geleid hebben. De Willibrordkerk verdient meer aandacht en hij is er blij mee dat de kerk voor meer maatschappelijke doeleinden gebruikt wordt dan alleen de zondagse diensten. Voor het werk van de Historische Kring heeft hij veel waardering. 

Hij prijst zich gelukkig met zelfs drie Historische Kringen in Wijdemeren. Het gemeente-bestuur zal hen graag betrekken bij de nog gewenste monumenteninventarisatie in de gemeente. Tot slot dankt hij de schrijvers van het boekje. Hij is er blij mee en trots op. 

Jaap Jansen meldt de burgemeester dat de Historische Kring graag wil meewerken aan de monumenteninventarisatie. 

Na het officiële gedeelte hebben de aanwezigen nog lang nagepraat, genietend van borrel en hapjes in de mooie ambiance van de Willibrordkerk. 

Verslag: Riet Fortuin; foto’s: Jan Leijenhorst.

Nieuwsbericht delen