Thema-nummer RK-parochie-6

Presentatie Themanummer Werinon ‘Parochie H. Maria Hemelvaart 1811-2011’

‘’Parochie H. Maria Hemelvaart – 1811-2011’’

Op 11 september 2011, na afloop van de zondagsviering, heeft voorzitter Jaap Jansen van de Historische Kring het 1eexemplaar van de speciale editie van Werinon over de geschiedenis van de parochie  H. Maria Hemelvaart aangeboden aan de voorzitter van het kerkbestuur: pastoor Dresmé.   

De speciale editie is uitgebracht ter ere van het 200-jarig jubileum van de parochie. 

Vooruitlopend op het officiële deel ging voorzitter Jansen in op de totstandkoming van het themanummer. De speciale editie is op initiatief van Jan Baar uitgebracht. Helaas heeft Jan het eindresultaat niet meer mee mogen maken. Maar geheel naar zijn wens is het project toch doorgegaan. Naast Jan hebben verschillende anderen hun kennis weergegeven in het boekwerk, waardoor er een heel leesbaar en overzichtelijk beeld is verkregen van de geschiedenis van de parochie en van datgene wat zich daaromheen afspeelt. Neem je daarnaast kennis van het boekje “Nu gij bouwt niet uit weelde”, van de hand van Jan Baar dan heb je de geschiedenis van het katholicisme in deze gemeenschap vrijwel volledig in beeld.

Daarna volgde een korte presentatie van het themanummer door Gerard Baar van het redactieteam.

In de speciale uitgave wordt in de eerste drie hoofdstukken aandacht besteed aan de tijd van Liudger en de komst van het Christendom in Nederhorst den Berg, de Reformatie en de statie Ankeveen en de staatkundige veranderingen rond 1800, toen de godsdienstvrijheid en de scheiding van Kerk en Staat gestalte kregen.

Vervolgens komen zo’n 20 onderwerpen uit de historie van de parochie aan de orde. Met name over: Kees Dunselman, schilder van de Kruisweg, de Mariakroon, het Maarschalkerweerdorgel, de Kindsheidprocessie, Verkenners en welpen, Kerkschapen, Zouaaf Gijsbertus Floor, R.K. Nigtevecht,  de laatste jaren van de Processie Broederschap, Oecumene en de Zangkoren. 

De uitgave is mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het Prins Bernard Cultuurfonds en de RK Parochie H. Maria Hemelvaart en de inzet van het redactie team van Werinon en de auteurs die belangeloos hun medewerking hebben verleend. Vooral dankzij deze enthousiaste groep mensen is een document met blijvende historische waarde tot stand gekomen.

Verslag: Ans Baar. Foto’s : Jan van der Meer 

Nieuwsbericht delen