Jaarvergadering met Lezing: ‘Wonen in de tuin tussen Vecht en Eem’

Voor vrijdagavond 3 maart 2023 staat de jaarlijkse ledenvergadering van de Historische Kring Nederhorst den Berg op het programma. De agenda bevat de traditionele punten, zoals de jaarverslagen, het verslag van de kascommissie, de rekening 2022, de begroting 2023, het financiële beleid en de bestuursverkiezing.  De jaarverslagen van de secretaris en de penningmeester worden ter vergadering uitgereikt en zijn, na de […]