Extra ledenvergadering en lezing: plannen Kasteel Nederhorst

Voor 9 september a.s. staat een extra ledenvergadering op het programma. Dit omdat voor het verkrijgen van de status Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI-status), de hiervoor benodigde nieuwe statuten, door de leden in een fysieke ledenvergadering moeten worden goedgekeurd.

De eind 2020 via email aan de leden gevraagde goedkeuring van de nieuwe statuten was niet voldoende. De nieuwe statuten zijn te downloaden/in te zien via de link:

De extra ledenvergadering zal worden gehouden op donderdag 9 september 2021, aanvang 19.30 uur in de Hornhal op het terrein van kasteel Nederhorst.

Aansluitend is het woord aan Ruth van der Puijl projectleider Planontwikkeling en Restauratie Stadsherstel Amsterdam, voor een lezing over het werk van Stadsherstel Amsterdam en de plannen rond kasteel Nederhorst. Vanwege de onduidelijkheid over de dan geldende corona maatregelen gaan we vooralsnog uit van 30 zitplaatsen. Inschrijving vooraf is noodzakelijk. Dit kan via: ansbaar@gmail.com. De volgorde van aanmelding is hierbij geldend.

 • 00

  dagen

 • 00

  uren

 • 00

  minuten

 • 00

  secondes

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *