2008- Presentatie Werinonbundel Willibrordkerk

Veel dorpsgenoten blijken op vrijdagavond 15 februari gehoor te hebben gegeven aan de uitnodiging van de Historische Kring om aanwezig te zijn in de Willibrordkerk bij de presentatie van een speciale editie van Werinon, getiteld: “De Willibrordkerk door de eeuwen heen”. Bij binnenkomst in de kerk wachten koffie en muziek. Ineke Hamers bespeelt het orgel, […]