Terugblik - Jaarvergadering 22 februari 2019

De opkomst lag rond de 50 personen. Voor de jaarvergadering is een Nieuwsbrief uitgegeven. De brief  bevat een met foto’s opgeluisterd overzicht van de organisatorische aspecten en de activiteiten in 2018. De brief is te lezen op deze site.
jaarverg1
Na een korte bespreking over de inhoud van de brief stemden de aanwezigen volmondig in met de verslagen en begroting voor 2019. Met de complimenten van de kascommissie voor de overzichtelijke administratie werd aan penningmeester, Petra van ’t Klooster, decharge verleend.  Aangezien er geen kandidaten waren voor een bestuursfunctie, blijft de samenstelling van het bestuur onveranderd uit vier personen bestaan. Hierna volgde een toelichting op lopende projecten, zoals het monument vliegtuigcrash, het scholenproject en de ‘vroeger en nu wandeling’.jaarverg2

Na het officiële deel was het woord aan architectuurhistorica Marina Laméris voor een lezing over BoerenErfgoed. Zij hield een gedegen verhaal over de betekenis en de waarde van het boerenerfgoed. Systematisch passeerden allerlei historische aspecten van het boerenbedrijf de revue.

Lees meer

Persbericht jaarvergadering (bestuursleden gezocht)

22 februari 2019 - Jaarvergadering met Lezing: ‘BOERenERFGOED’

Voor vrijdagavond  22 februari 2019 staat de jaarvergadering van de Historische Kring Nederhorst den Berg op het programma. De vergadering wordt gehouden in de Bergplaats en begint om 20.00 uur, met de traditionele punten, zoals de jaarverslagen, het verslag van de kascommissie, de rekening/begroting, bestuursverkiezing, stand van zaken werkgroepen, de plannen voor 2019 en de rondvraag.  Voor wat de bestuursverkiezing betreft is het volgende van belang. Het bestuur is nog steeds op zoek naar kandidaten voor de functies van voorzitter en secretaris. Interesse om je in te zetten voor het behoud van de plaatselijke historie en hoe dit is te waarborgen voor de toekomst? Schroom niet en meld je aan! Dat kan tot voor de opening van de vergadering bij Ton Kuijs 0294-253443 of Ans Baar 06-13854825.

Lees meer