Zeer geslaagde lezing over "water"

Lezing water Voor een gehoor van 50 belangstellenden behandelde Maarten Bootsma, geassisteerd door Willem Mooij, die vrijdagavond een vijftal aspecten die aan water, in het bijzonder de Vecht en het vroegere Merwedekanaal, verbonden zijn. Het gebied tussen Breukelen en Nederhorst den Berg kwam hierbij uitgebreid aan de orde.

Lees meer

Terugblik jaarvergadering 2017 en presentatie collectie Grada Nieuwendijk

De op 24 februari gehouden jaarvergadering verliep vlot. De voor de vergadering uitgegeven nieuwsbrief, opgeluisterd met foto’s van de activiteiten in 2016, is hier te lezen en te downloaden.

En passant maakten de leden kennis met een nieuw ingestelde eenmanswerkgroep, waarvan fotograaf Ton Keizer het enige lid is. Hij gaat de veranderingen binnen het dorp vastleggen voor het nageslacht.

Na afloop van het officiële gedeelte vertoonde Teus van de Kemp met assistentie van Gerard Baar, foto’s van een andere fotograaf. Onder de nalatenschap van verloskundige Grada Nieuwendijk, die in het hele dorp als tante Grada door het leven ging, bevond zich ook een fotoboek.

Meer over Grada Nieuwenhuis

Jaarvergadering 2017 en presentatie collectie Grada Nieuwendijk

Voor vrijdagavond 24 februari 2017 staat de jaarvergadering van de Historische Kring op het programma. De vergadering wordt gehouden in de Bergplaats en begint om 20.00 uur, met de traditionele punten, zoals de jaarverslagen, het verslag van de kascommissie, de rekening/begroting, bestuursverkiezing, stand van zaken werkgroepen, de plannen voor 2016 en de rondvraag.

De Nieuwsbrief met informatie voor de vergadering, wordt voorafgaand aan de vergadering in de Bergplaats uitgereikt en is ook hier te bekijken en te downloaden

Lees meer