Jaarvergadering 2020 en Bergse Schilders

20 maart - Jaarvergadering met Lezing: over Bergse Kunstschilders
20200227 BergseSchildersVoor vrijdagavond  20 maart a.s. staat de jaarvergadering van de Historische Kring Nederhorst den Berg op het programma. De vergadering wordt gehouden in de Bergplaats en begint om 20.00 uur, met de traditionele punten, zoals de jaarverslagen, het verslag van de kascommissie, de rekening/begroting, bestuursverkiezing, stand van zaken werkgroepen, de plannen voor 2020 en de rondvraag.

Lees meer

Bezoek burgemeester Crys Larson – getoonde interesse zeer gewaardeerd

Dinsdag 4 februari jl kwam burgemeester Crys Larson in gezelschap van ambtenaar Joris Weijns op werkbezoek bij de Historische Kring.

Foto burgemeester bezoek HK NederhorstHet doel van het bezoek was kennismaken met wat de Historische Kring zoal doet en in huis heeft.
Na een woord van welkom door voorzitter Ton Kuijs, een voorstelronde en informatie over de doelstelling, structuur en werkwijze, volgde  een toelichting op de speciale projecten, te weten:

Lees meer

Het bestuur van de Historische Kring wenst u een voorspoedig 2020!

 Dank aan iedereen die op wat voor manier dan ook heeft meegewerkt aan het realiseren van de activiteiten in 2019, met als hoogtepunten:
Wandelroutekrt•    De officiële start van de ‘Vroeger en Nu’ wandeling, met het feestelijk onthullen van een plattegrond met de 33 locaties op het Willie Dasplein
Monument•    De  onthulling van het monument vliegtuigcrash 1943 - een onder overweldigende belangstelling stijlvol verlopen ceremonie, die op velen indruk heeft gemaakt   
Dankzij de enthousiaste inzet van de vele vrijwilligers kunnen we terugkijken op een succesvol jaar.