Nieuwsbrief-terugblik 2015

Terugblik op 2015
 
Activiteiten bestuur
De Historische Kring stelt zich ten doel zoveel mogelijk over de historie van het dorp te documenteren. Dit gebeurt onder leiding van het bestuur dat in 2015 bestond uit:
Jaap Jansen - voorzitter
Herman Veldhuisen - vice-voorzitter
Riet Teunizen-Putter - secretaris
Corry Schoordijk - penningmeester
Marijke Overmars - ledenadministratie
Ans Baar - lid
Ton Kuijs - lid
Tussentijds zijn afgetreden secretaris Riet Teunizen-Putter en vice-voorzitter Herman Veldhuisen.
 
In 2015 heeft het bestuur 8 keer vergaderd. Naast het ver-gaderen en de gebruikelijke activiteiten, zoals het organiseren van lezingen en een excursie was de aandacht wederom gericht op het herstructureren van de automatisering en het verbeteren van de structuur in de werkzaamheden van de medewerkers. De keuze voor een nieuw automatiserings- systeem en de daarmee gepaard gaande werkwijze heeft echter geleid tot de nodige commotie binnen de werkgroepen. Pogingen om iedereen op een lijn te krijgen zijn niet gelukt.

Lees de rest van het jaaroverzicht...

Jaarvergadering 2016 met lezing over het Amsterdams-Rijnkanaal.

Amsterdam-Rijnkanaal

Voor vrijdagavond 4 maart 2016 staat de jaarvergadering van de Historische Kring op het programma. De vergadering wordt gehouden in de Bergplaats en begint om 20.00 uur, met de traditionele punten, zoals de jaarverslagen, het verslag van de kascommissie, de rekening/begroting, bestuursverkiezing, stand van zaken werkgroepen, de plannen voor 2016 en de rondvraag.

De Nieuwsbrief met informatie voor de vergadering wordt voor de vergadering in de Bergplaats uitgereikt en is vanaf eind februari te lezen op de site website.

Na het officiele deel en een korte pauze is om ca. 20.30 uur het woord aan de heren Hans van Bemmel en Bert de Ruiter uit Maarssen voor de [uitgestelde] lezing/presentatie over de geschiedenis van het Amsterdam-Rijnkanaal .

De heren gaan vertellen over de totstandkoming van het Merwedekanaal aan het einde van de 19e eeuw. Na ingrijpende aanpassingen in 1952 ontstond hieruit het Amsterdam-Rijnkanaal. Grondig bronnenonderzoek leverde heel bijzondere gegevens op, onder meer over de grondonteigeningen, de mensen die hierbij werkzaam waren, hun huisvesting, het bouwen van bruggen, sluizen en de huisvesting voor de mensen die deze moesten bedienen. Het blijkt dat het graven van dit kanaal, een proces dat ruim tien jaar duurde, een grote impact had op het leven in de regio. Het traject dat besproken wordt loopt van Nigtevecht tot Zuilen, Het verhaal wordt opgeluisterd met uniek beeldmateriaal.

Graag tot ziens op 4 maart om 20:00u in de Bergplaats, Kerkstraat 7 in Nederhorst den Berg. De toegang is gratis