Lezing "Water" door Maarten Bootsma

Op vrijdagavond 7 april a.s. komen de heren Maarten Bootsma en Willem Mooij, uit onze buurgemeente Loenen aan de Vecht, een lezing houden met als thema: ‘Water’. De lezing wordt gehouden in de

Bergplaats, Kerkstraat 7 en begint om 20.00 uur. De toegang is gratis

In de presentatie worden een vijftal aspecten behandeld die aan water, in het bijzonder de Vecht en het vroegere Merwedekanaal, verbonden zijn. Met name: Middelen om het water over te steken, Geld verdienen, Verdedigingswerken, Recreatie, Bedreiging & Overlast

Het geheel wordt opgeluisterd met foto’s en platen uit vooral verleden maar ook richting heden. Ook unieke foto’s van de overstroming van de Vecht in 1928 maken deel uit van de presentatie. De raakvlakken met Nederhorst den Berg komen uiteraard ook aan de orde.

Stijlvolle presentatie Levensboek: "Doot ende Begraven".

Stijlvolle presentatie Levensboek: "Doot ende Begraven".

presentatie levensboek 08Op 17 december werd voor een volle Willibrordkerk het Levensboek gepresenteerd. Het boek bevat beschrijvingen van 209 overledenen die in de periode van 1834 tot 1968 zijn begraven op het gesloten deel van het kerkhof op de heuvel van de Willibrordkerk. Veel genodigden, waaronder de familie van initiatiefnemer Jan Baar, hadden gevolg gegeven aan de uitnodiging en meerdere leden waren ook present. De gasten werden bij binnenkomst onthaald op muziek van Fred Pot op cello en pianist Henk Bokkinga.

Na een woord van welkom ging interim-voorzitter Ton Kuijs in op de totstandkoming van het boek. Het onderzoek is in 2009 gestart op initiatief van Jan Baar en na zijn overlijden in 2011 weer opgepakt door een werkgroep van 11 onderzoekers. 2 leden te weten: Beb Snel en Wijnand Tamming hebben het eindresultaat niet mogen beleven. Beiden zijn in de loop van dit jaar overleden.   

Lees meer

Geslaagde bijeenkomst actieve leden

actieve ledenOp donderdag 17 november waren ruim 20 actieve leden in het Cultureel Centrum (de Spot) aanwezig om:

  • Nader met elkaar kennis te maken
  • Informatie uit te wisselen over de activiteiten

Lees meer