AFGELAST - Excursie - Van Brants Rus hofje

Annulering - Excursie - Van Brants Rus hofje/Luther museum
Gezien de perikelen rond het coronavirus en het niet duidelijk is wat ons de komende tijd nog te wachten staat, is de voor 18 april a.s. geplande excursie naar het Van Brants Rus Hofje en het Luther Museum in Amsterdam, geannuleerd.
Afhankelijk van de ontwikkelingen, de musea zijn voorlopig gesloten, kijken we wel of we later in het jaar of begin volgend jaar een nieuwe datum kunnen afspreken.

Tentoonstelling - 75 jaar-bevrijding – AFGELAST

tentoonstellingTentoonstelling - 75 jaar-bevrijding – gaat niet door!
Gezien de door de regering genomen maatregelen ter bestrijding van het coronavirus en de hiermee gepaard gaande onzekere situatie voor de komende tijd, zijn wij genoodzaakt de tentoonstelling: ’75-jaar bevrijding in Wijdemeren’, te annuleren.
Of de tentoonstelling op een later tijdstip door kan gaan is nu nog onduidelijk. We hopen dat er een moment komt waarop we toch nog aandacht kunnen besteden aan 75-jaar vrijheid.

AFGELAST JAARVERGADERING 20 MAART

Attentie!


coronaJaarvergadering  van 20 maart gaat niet door!

Vanwege de Landelijke coronamaatregel om verspreiding van het virus te voorkomen is besloten om de voor 20 maart a.s. geplande jaarvergadering niet door te laten gaan.

Wij vragen hiervoor uw begrip.

Het bestuur.