• Home
  • Nieuws
  • Terugblik jaarvergadering 2017 en presentatie collectie Grada Nieuwendijk

Terugblik jaarvergadering 2017 en presentatie collectie Grada Nieuwendijk

De op 24 februari gehouden jaarvergadering verliep vlot. De voor de vergadering uitgegeven nieuwsbrief, opgeluisterd met foto’s van de activiteiten in 2016, is hier te lezen en te downloaden.

En passant maakten de leden kennis met een nieuw ingestelde eenmanswerkgroep, waarvan fotograaf Ton Keizer het enige lid is. Hij gaat de veranderingen binnen het dorp vastleggen voor het nageslacht.

Na afloop van het officiële gedeelte vertoonde Teus van de Kemp met assistentie van Gerard Baar, foto’s van een andere fotograaf. Onder de nalatenschap van verloskundige Grada Nieuwendijk, die in het hele dorp als tante Grada door het leven ging, bevond zich ook een fotoboek.

Dankbare moeders hadden haar dat in 1943 ter gelegenheid van haar 12½ jarig bakerjubileum geschonken. In dat boek stonden alle door haar op de wereld geholpen kindertjes in allerlei verschillende poses afgebeeld. De geportretteerden zijn nu (als ze nog leven) tussen de zestig en de vijfentachtig jaar.

Haar eerste kraam was Jansje Snel van kruidenier Ko Snel uit de Brugstraat. De drie zonen van de andere voormalige kruidenier uit de Brugstraat, Schoordijk, hadden geen nadere uitleg nodig. De een na de ander noemde namen als hij of zij kinderen herkende. Vooral mevrouw Willemse kon heel veel kinderen thuisbrengen.

Bij één foto barstte de hele zaal in lachen uit, want de blik waarmee dat jongetje op een fietsje de camera inkeek sprak boekdelen. Zijn lachende achterop zittende grotere zusje zorgde voor een mooi contrast.

Volgens zeggen heeft tante Grada tijdens haar leven minstens 1500 bevallingen gedaan. Ze begon in Nederhorst den Berg op de leeftijd van 43 jaar. Ze is nooit getrouwd geweest en heeft haar laatste levensjaar doorgebracht in het klooster van de Zusters van de Voorzienigheid aan de Dammerweg, naast de Jozefschool. Vanaf 1950 woonde ze samen met haar tweelingzuster Alida in het voormalige gemeentehuis op Voorstraat 4. Toen Alida in 1955 overleed erfde Grada de woning. Na de verkoop van haar huis, in 1967 aan bakker Joop van der Linden, kocht ze zich in in het zusterhuis. Ze stierf een jaar later in de leeftijd van tachtig jaar. Ze stond bekend als een vriendelijke, geduldige, beminnelijke vrouw, volkomen tevreden met haar leven.

Aan het slot van de avond vertelde haar vroegere buurjongen een anekdote over haar. Tante Grada kwam bij hem langs met de vraag of ze een paar konijnen kon kopen. Hij zei: “met alle liefde, ik heb er genoeg”. Een week of wat later kwam ze weer het erf op wandelen om hem te zeggen dat het er veel meer waren geworden.