• Home
  • Nieuws
  • Jaarvergadering 2017 en presentatie collectie Grada Nieuwendijk

Jaarvergadering 2017 en presentatie collectie Grada Nieuwendijk

Voor vrijdagavond 24 februari 2017 staat de jaarvergadering van de Historische Kring op het programma. De vergadering wordt gehouden in de Bergplaats en begint om 20.00 uur, met de traditionele punten, zoals de jaarverslagen, het verslag van de kascommissie, de rekening/begroting, bestuursverkiezing, stand van zaken werkgroepen, de plannen voor 2016 en de rondvraag.

De Nieuwsbrief met informatie voor de vergadering, wordt voorafgaand aan de vergadering in de Bergplaats uitgereikt en is ook hier te bekijken en te downloaden

Gezocht: nieuwe bestuursleden!

Voor wat de bestuursverkiezing betreft is het volgende van belang. De voorzittersfunctie is vacant en secretaris Ans Baar stelt haar functie beschikbaar. Voor de open plaatsen zijn we naarstig op zoek naar kandidaten. Interesse om je in te zetten voor het behoud van de plaatselijke historie en dit te waarborgen voor de toekomst? Schroom niet en meld je aan! Dat kan tot voor de opening van de vergadering bij Ton Kuijs 0294-253443 of Ans Baar 06-13854825. Ook voor informatie over de vacatures kun je hier terecht.

Presentatie: collectie Grada Nieuwendijk

Na het officiële deel en een korte pauze is om ca. 20.30 uur het woord aan Gerard Baar en Teus van de Kemp voor het tonen van beeldmateriaal uit de huiscollectie van de Historische Kring. Het accent ligt hierbij op foto’s uit het album met een aantal kinderen die door kraamverzorgster Grada Nieuwendijk op de wereld zijn geholpen. Het doel daarbij is de ontbrekende namen te achterhalen. Graag tot ziens op 24 februari in de Bergplaats. De toegang is gratis