• Home
  • Nieuws
  • Stijlvolle presentatie Levensboek: "Doot ende Begraven".

Stijlvolle presentatie Levensboek: "Doot ende Begraven".

Stijlvolle presentatie Levensboek: "Doot ende Begraven".

presentatie levensboek 08Op 17 december werd voor een volle Willibrordkerk het Levensboek gepresenteerd. Het boek bevat beschrijvingen van 209 overledenen die in de periode van 1834 tot 1968 zijn begraven op het gesloten deel van het kerkhof op de heuvel van de Willibrordkerk. Veel genodigden, waaronder de familie van initiatiefnemer Jan Baar, hadden gevolg gegeven aan de uitnodiging en meerdere leden waren ook present. De gasten werden bij binnenkomst onthaald op muziek van Fred Pot op cello en pianist Henk Bokkinga.

Na een woord van welkom ging interim-voorzitter Ton Kuijs in op de totstandkoming van het boek. Het onderzoek is in 2009 gestart op initiatief van Jan Baar en na zijn overlijden in 2011 weer opgepakt door een werkgroep van 11 onderzoekers. 2 leden te weten: Beb Snel en Wijnand Tamming hebben het eindresultaat niet mogen beleven. Beiden zijn in de loop van dit jaar overleden.   

Tijdens het onderzoek werden vele bronnen, waaronder oude archieven, de burgerlijke stand, nabestaanden en enkele tijdgenoten, geraadpleegd. De inspanningen van de werkgroep hebben geleid tot een fraai vormgegeven boek, dat moet worden gezien als een nieuw hoofdstuk in de geschiedschrijving van Nederhorst den Berg. De voorzitter dankte de medewerkers, met een voor ieder persoonlijk woord, en de sponsors: Protestantse gemeente Nederhorst den Berg, Rabobank, Prins Bernard Cultuur fonds en Dunnebier Print. Omdat hij zo belangrijk is geweest voor de Historische Kring, heeft het bestuur en de leden van de werkgroep besloten het levensboek als een eerbetoon en ter nagedachtenis op te dragen aan Jan Baar. Vervolgens mocht Ben, de oudste telg van de familie Baar, het eerste exemplaar in ontvangst nemen van de ere-voorzitter van de Historische Kring, Jaap Jansen.

Na een prachtig muzikaal intermezzo was het woord aan dominee Evert Jan van Katwijk voor een rede, die zich toespitste op de discrepantie tussen de titel ‘Levensboek’ en de subtitel ‘Doot ende begraven’. Kies voor het leven, leef niet teveel in het verleden, zo besloot hij zijn betoog. De ruim 150 bezoekers konden na afloop in de Bergplaats, onder het genot van een hapje en een drankje, het Levensboek bekijken en bespreken. Gezien de overweldigende opkomst, gehoord de speeches en de sfeervolle muzikale omlijsting, kunnen we terugkijken op een stijlvolle bijeenkomst.