Kasteel Nederhorst open voor publiek

Monumentendag succesvol verlopen!

Op deze prachtige, zonnige, windstille zomerdag in september ging voor een groot aantal dorpelingen een lang gekoesterde wens in vervulling. Wie dat maar wilde mocht het voor privédoeleinden ingerichte gedeelte van Kasteel "De Nederhorst" bezichtigen op deze jaarlijks terugkerende landelijk dag die is ingesteld om monumenten onder de aandacht van de bevolking te brengen. De door de Harmine Wolters Stichting georganiseerde openstelling, in samenwerking met de Historische Kring, is een enorm succes geworden.

Twee bij het Koetshuis opgestelde kramen vormden het hart van dit bijzondere gebeuren. Een van de vele al vroeg opgekomen belangstellenden verzuchtte: "hier heb ik al 25 jaar naar uitgekeken". Hij kon bovendien lekker op zijn gemak met zijn vrouw gaan wandelen in het opengestelde park naast en achter het kasteel. De Stichting besteedde veel tijd aan het uitdunnen van het vroegere bos. 

Bij de helft van de bezoekers kwam ongemerkt het woord ‘makkie’ uit de mond, daar zij in hun jonge leven meermaals geprobeerd hadden met een stok makke kastanjes te gooien uit die ene grote boom die bij het inrijhek aan de kant van het JB plein staat. Uit de geopende vensters van een van de te bezoeken ruimtes klonk piano en cello muziek, wat zeer sfeer verhogend werkte. Tot half zes ’s avonds mochten er om het half uur vijftien bezoekers met een van de gidsen de trappen naar de hoofdingang bestijgen. Dit werkwoord dekt de lading volkomen, want het was wat je noemt bloedheet die tiende september.

Beide partijen, de Harmine Wolters Stichting en de Historische Kring Nederhorst den Berg, kunnen terugkijken op een geslaagde dag. De Stichting vanwege de geboden en alom gewaardeerde gelegenheid tot kennismaking met een zeer goed onderhouden en beeldbepalend monument vlakbij het dorpscentrum. Bij de kraam van de Historische Kring keken veel mensen geïnteresseerd, onderwijl geanimeerd pratend, naar de diavoorstelling van beelden uit het verleden en vooral naar de personen die daarop voorbij kwamen. Al met al resulteerde dat in een tiental nieuwe leden, waaronder gelukkig ook jongeren.

Meer achtergrondinformatie kunt u vinden op de site van KasteelNederhorst.