Bezoek wethouder Sandra van Rijkom

Dinsdag 1 maart jl kwam wethouder Sandra van Rijkom in gezelschap van ambtenaar Martijn van Os op werkbezoek bij de Historische Kring. Het doel van het bezoek was kennismaken met wat de Kring zoal doet en in huis heeft. De activiteiten werden toegelicht en verduidelijkt met een demonstratie van het foto-opslagsysteem en diverse speciale uitgaven van Werinon.  Al met al een waardevol, maar vooral geanimeerde kennismaking.