• Home
  • Nieuws
  • Tentoonstelling - 75 jaar-bevrijding – AFGELAST

Tentoonstelling - 75 jaar-bevrijding – AFGELAST

tentoonstellingTentoonstelling - 75 jaar-bevrijding – gaat niet door!
Gezien de door de regering genomen maatregelen ter bestrijding van het coronavirus en de hiermee gepaard gaande onzekere situatie voor de komende tijd, zijn wij genoodzaakt de tentoonstelling: ’75-jaar bevrijding in Wijdemeren’, te annuleren.
Of de tentoonstelling op een later tijdstip door kan gaan is nu nog onduidelijk. We hopen dat er een moment komt waarop we toch nog aandacht kunnen besteden aan 75-jaar vrijheid.