• Home
  • Nieuws
  • Bezoek burgemeester Crys Larson – getoonde interesse zeer gewaardeerd

Bezoek burgemeester Crys Larson – getoonde interesse zeer gewaardeerd

Dinsdag 4 februari jl kwam burgemeester Crys Larson in gezelschap van ambtenaar Joris Weijns op werkbezoek bij de Historische Kring.

Foto burgemeester bezoek HK NederhorstHet doel van het bezoek was kennismaken met wat de Historische Kring zoal doet en in huis heeft.
Na een woord van welkom door voorzitter Ton Kuijs, een voorstelronde en informatie over de doelstelling, structuur en werkwijze, volgde  een toelichting op de speciale projecten, te weten:

a. ‘Foto-wandelroute: Nederhorst ‘Vroeger en Nu’. Het project is op 6 juli 2019 afgerond met het onthullen van een overzichtsbord op het plein in het centrum en het presenteren van een brochure

b.  Onthullen Monument vliegtuigcrash 1943 – een op 13 september 2019, onder overweldigende belangstelling stijlvol verlopen ceremonie, die op velen indruk heeft gemaakt

De ‘Vroeger en Nu’ wandeling en de Ceremonie rond de onthulling van het vliegtuigmonument werden toegelicht en verduidelijkt met het tonen van beelden en een film

d. Scholenproject, waaraan de drie basisscholen meewerken. Ter afsluiting worden de kinderen op het kasteel onthaald

e. 75 jaar bevrijding - 2 t/m 5 mei - Gezamenlijke tentoonstelling Historische Kringen in Wijdemeren.
    Een initiatief van de drie Historische Kringen in Wijdemeren. Voor de expositie mogen we gebruik maken van de Horne Hal op het terrein van kasteel Nederhorst  

We kijken terug op een waardevolle, maar vooral geanimeerde kennismaking.