• Home
  • Nieuws
  • Onthulling vliegtuigmonument (Persbericht)

Onthulling vliegtuigmonument (Persbericht)

Translation

Het monument ter nagedachtenis aan de 5 jonge bemanningsleden van een Canadese bommenwerper die in Nederhorst den Berg neerstortte op 15 mei 1943, nadert de voltooiing. Er moeten nog wat tekstborden geplaatst worden en vlak voor de onthulling zal het gestileerde vliegtuigmodel (5 x 6 meter) op de kolom geplaatst worden.

In de middag van 13 september a.s. zullen 8 nabestaanden uit Canada en Engeland het monument onthullen in het bijzijn van vele autoriteiten uit Canada, Engeland en Nederland. Zo zullen de ambassadeurs van Canada en Engeland, de commandant van het Canadese squadron waartoe het vliegtuig behoorde, het college van Wijdemeren, de Dijkgraaf van het Waterschap, Royal Canadian Legion Colour Party, de commandant van de Nederlandse Luchtmacht en vele anderen hun opwachting maken.

De 8ste klas leerlingen van de 3 basisscholen hebben inmiddels de volksliederen van Engeland en Canada ingestudeerd. Zij zullen deze zingen onder leiding van de dirigent van de Luchtmacht Kapel, met begeleiding van zijn orkest.

Tijdens de ceremonie zullen ook 10 personen en instanties kransen leggen. De rij wordt uiteraard geopend door de nabestaanden. Afhankelijk van het weer en enkele andere omstandigheden zullen mogelijk de piloten van enkele vliegtuigen in een z.g. "flypast" een groet brengen aan hun gesneuvelde kameraden.

De genodigden zullen plaats nemen op een tribune (stoelen) die geplaatst zal worden op het fietspad en een rijstrook van de Randweg. Ofschoon de Randweg tijdens de ceremonie voor het verkeer wordt afgesloten zullen er toch nog, ter bescherming van de gasten en belangstellenden, blokauto's geplaatst worden.

Iedereen is welkom bij het monument vanaf 13.30 uur. Vanaf 14.45 uur zal de Kapel van de Koninklijke Luchtmacht musiceren. De genodigden arriveren te voet om 14.30 uur vanuit het Tennis clubhuis bij het monument. De ceremonie vangt aan om 14.30 uur en wordt afgesloten om ca 16.30 uur.

Iedereen is van harte welkom maar kom niet met de auto. Er is geen parkeerruimte en voor de bermen van de Randweg en Middenweg geldt een stop- en parkeerverbod. Komt u lopend of op de fiets, volg vooral de aanwijzingen op de verkeersborden en van de verkeersregelaars en beveiligers.

De bouw van het monument en de onthullingceremonie geschiedt door, en onder leiding van, de Historische Kring Nederhorst den Berg. Daar kunt u ook met alle vragen en opmerkingen terecht.

 

Unveiling of aircraft monument


The memorial to the five young crew members of a Canadian bomber which crashed in Nederhorst den Berg on 15 May 1943 is nearing completion.  A few text boards still have to be placed and just before the unveiling the stylized aircraft model (5 x 6 meters) will be placed on the column.

In the afternoon of  13 September next, relatives from Canada and England will unveil the monument in the presence of many authorities from Canada, England and the Netherlands.  For example, the ambassadors of Canada and England, the commander of the Canadian squadron to which the aircraft belonged, the Mayor and Aldermen of Wijdemeren, the Water Board Dijkgraaf, the Royal Canadian Legion Color Party, the commander of the Royal Dutch Airforce and many others will make their appearance.

The 8th grade pupils of the three primary schools have now practised the national anthems of England and Canada.  They will sing them under the direction of the conductor of the Band of the Royal Dutch Airforce, with the accompaniment of his orchestra.

In all, 10 wreaths will be laid  during the ceremony.  The first one is laid by the relatives of the crew.  Depending on the weather and some other circumstances, the pilots of a few planes may pay their respect  to their fallen comrades in a so-called "flypass".

The guests will take a seat on the chairs placed on the cycle path and part of the Randweg.  Although the Randweg will be closed to traffic during the ceremony, blocking cars will still be installed to protect guests and interested parties.
Everyone is welcome at the monument from 1.30 pm.  The Band of the Royal Dutch Airforce will play from 2.45 pm. Guests arrive on foot at 2.30 pm from the Tennis club house. The ceremony starts at 2.30 pm and ends at around 4.30 pm.
Everyone is welcome, but please do not come by car.  There is no parking space and a stop and parking ban applies to the verges of the Randweg and Middenweg.  If you come by foot or by bike, follow the instructions on the traffic signs as well as the traffic controllers and security guards.

The construction of the monument and the unveiling ceremony is carried out by and under the supervision of the Historical Association Nederhorst den Berg.  Contact them for all questions.