Clubkas actie RABObank 2019

Attentie

Het is weer zover. In de periode van 5 tot en met 25 maart kunnen de "leden" van de RABO bank weer stemmen op projecten van de lokale clubs. Hierdoor kan bij deze clubs de kas versterkt worden.

De" leden" van de RABO bank mogen 3 stemmen uitbrengen waarvan maximaal 2 op de zelfde club.

Ook de Historische Kring Nederhorst den Berg heeft zich met een project gemeld bij de RABO bank.

Het project behelst een lezingenprogramma over de 2de wereldoorlog voor de kinderen van het 8ste leerjaar van de 3 Bergse basisscholen. Dit is in het kader van het op 13 september a.s. te onthullen vliegtuigmonument in Nederhorst den Berg. Dit monument is ter nagedachtenis aan de omgekomen bemanning van een Canadese bommenwerper die hier op 15 mei 1943 verongelukte.

De schoolkinderen zullen bij de onthulling aanwezig zijn om samen met de Luchtmacht Kapel de volksliederen van Canada, Engeland en Nederland te zingen. 5 Canadese nabestaanden komen over om het monument te onthullen.

De basisscholen zullen het monument adopteren.

         Geeft uw stemmen aan ons project!

Terugblik - Jaarvergadering 22 februari 2019

De opkomst lag rond de 50 personen. Voor de jaarvergadering is een Nieuwsbrief uitgegeven. De brief  bevat een met foto’s opgeluisterd overzicht van de organisatorische aspecten en de activiteiten in 2018. De brief is te lezen op deze site.
jaarverg1
Na een korte bespreking over de inhoud van de brief stemden de aanwezigen volmondig in met de verslagen en begroting voor 2019. Met de complimenten van de kascommissie voor de overzichtelijke administratie werd aan penningmeester, Petra van ’t Klooster, decharge verleend.  Aangezien er geen kandidaten waren voor een bestuursfunctie, blijft de samenstelling van het bestuur onveranderd uit vier personen bestaan. Hierna volgde een toelichting op lopende projecten, zoals het monument vliegtuigcrash, het scholenproject en de ‘vroeger en nu wandeling’.jaarverg2

Na het officiële deel was het woord aan architectuurhistorica Marina Laméris voor een lezing over BoerenErfgoed. Zij hield een gedegen verhaal over de betekenis en de waarde van het boerenerfgoed. Systematisch passeerden allerlei historische aspecten van het boerenbedrijf de revue.

Lees meer