Bevrijdingsontbijt 2019

5 mei - Historische Kring te gast bij het Bevrijdingsontbijt op het terrein van kasteel Nederhorst.

Bevrijdingsontbijt website 1Van de uitnodiging om met een kraam te staan bij dit evenement, georganiseerd door de Godard Stichting, is dankbaar gebruik gemaakt. Vooral ook gezien de animo: ondanks het minder mooie weer,  waren er  toch nog zo’n  120 mensen  op het  ontbijt afgekomen. Vanuit onze kraam hadden we een goed zicht op de gezellige drukte aan de rij tafels op de oprijlaan van het kasteel. Naast allerlei vragen over de activiteiten van de Historische Kring, was er veel belangstelling voor onze nieuwe projecten, zoals : de ‘Vroeger en Nu’ wandeling en het ‘Monument vliegtuigcrash 1943’.
Ook konden we nog wat nieuwe leden noteren. Kortom een mooi initiatief, dat zeker voor herhaling vatbaar is.

Lees meer

Een avondje praten over tradities 5 april 2019

Mevrouw Strouken, Voormalig directeur Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland, bezorgde de leden die, 5 april, naar de Bergplaats waren gekomen een leuke avond. Met haar vlotte, gezellige manier van praten bracht ze ongemerkt een wisselwerking met haar toehoorders tot stand. De door haar uitgelokte vragen kregen als vanzelf een antwoord van deze en gene. Zij heeft er voor gezorgd dat sommige immateriële tradities van ons land door de UNESCO als cultureel erfgoed zijn aanvaard. Ze liet een foto zien waarop de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken, Halbe Zijlstra, zijn handtekening zette onder het door haar aangeboden manifest.

Lees meer

Terugblik - Jaarvergadering 22 februari 2019

De opkomst lag rond de 50 personen. Voor de jaarvergadering is een Nieuwsbrief uitgegeven. De brief  bevat een met foto’s opgeluisterd overzicht van de organisatorische aspecten en de activiteiten in 2018. De brief is te lezen op deze site.
jaarverg1
Na een korte bespreking over de inhoud van de brief stemden de aanwezigen volmondig in met de verslagen en begroting voor 2019. Met de complimenten van de kascommissie voor de overzichtelijke administratie werd aan penningmeester, Petra van ’t Klooster, decharge verleend.  Aangezien er geen kandidaten waren voor een bestuursfunctie, blijft de samenstelling van het bestuur onveranderd uit vier personen bestaan. Hierna volgde een toelichting op lopende projecten, zoals het monument vliegtuigcrash, het scholenproject en de ‘vroeger en nu wandeling’.jaarverg2

Na het officiële deel was het woord aan architectuurhistorica Marina Laméris voor een lezing over BoerenErfgoed. Zij hield een gedegen verhaal over de betekenis en de waarde van het boerenerfgoed. Systematisch passeerden allerlei historische aspecten van het boerenbedrijf de revue.

Lees meer